31.05.2017

Liiklemine Pirita õuealadel

Pirita linnaosas on paljudel tänavatel kehtestatud õueala liikluskord. Samas elanikud, kes ise on oma tänavale õueala liikluskorra kehtestamist nõudnud, ei täida selle nõudeid. Politseisse ja Pirita linnaosavalitsusse on laekunud mitmed elanike kaebused, kus nende tänaval ei peeta õuealal kehtestatud kiirusepiirangust kinni.

Politsei, Pirita linnaosa valitsuse ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ametnikud käisid ühiselt probleemsemates kohtades kontrollimas õueala liikluskorralduse täitmist. Kiirusemõõtmised näitasid, et umbes pooled juhtidest ületavad õuealal sõites lubatud piirkiirust 5-20 km/h. Enamus autojuhid ei teadnud, et asuvad õuealal ega ka palju on seal lubatud suurim kiirus. Rikkujad olid sama piirkonna elanikud või seal igapäevased liiklejad.

Õuealal on lubatud suurim lubatud sõidukiirus 20 kilomeetrit tunnis ja jalakäija vahetuses läheduses tohib sõiduk liikuda jalakäija kiirusega (~5 km/h). Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) uuringud näitavad, et hea teekatte puhul sõidetakse õuealal enamasti 36-40 km/h. Liiklusseaduse kohaselt on õueala jalakäijate (jalakäija tohib liikuda ja laps mängida kogu õueala ulatuses) ja sõidukite samaaegselt liiklemiseks ettenähtud ala, kus ehituslike või muude vahenditega on vähendatud sõidukite kiirust. TTÜ uuringute järgi vähendab füüsiliste liikluse rahustamise vahendite kasutamine kiirus26-30 km/h. Samas ei piirdu liiklusseaduse sätted õueala mõjualale ainult kiirusepiiranguga. Õuealal ning lähemal, kui kümme meetrit elamust ei tohi peatatud või pargitud sõidukil mootor töötada kauem kui kaks minutit.

Enamus Pirital kehtestatud õuealadest ei vasta liiklusseadusega määratletud õueala eesmärgile. Näiteks võib seaduse järgi sõita mootorsõiduk õuealale vaid peatumiseks või parkimiseks. Õuealal tohib parkida ainult A- ja B-kategooria ning D1-alamkategooria mootorsõidukit. Seda tohib teha ainult tähistatud parklas, selle puudumisel aga kohas, kus parkimine ei takista jalakäijat ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust.

Jalgratturile esitatavad nõuded ei laiene õuealal liiklevale jalgratturile, see tähendab, et ka alla 10-aastased jalgrattajuhiloata lapsed võivad õuealal üksi jalgrattaga sõita. Seega peaksid olema õuealad kinnised, üldisele liiklusele suletud hoovid, kus on erinevate tehniliste vahenditega liiklust füüsiliselt rahustatud (vähendatud kiirusi ja läbivliiklust), mitte läbisõidetavad pikad sirged tänavad. Füüsiliselt kiiruse vähendamise võimalusteks on ringteed, kitsendatud teelõigud, tõstetud ülekäigurajad, künnised jne. Samuti vähendab kiirust samaliigiliste ristmikega alade loomine. Kuna enamus kaebusi kiiresti sõitjate kohta tuleb just kohalikelt elanikelt, siis tuleb  omavalitsusel, liikluse korraldajatel ja politseil teha koostööd, et tuvastada probleemi olemasolu ja leida parim liikluskorralduse lahendus, et saavutada aeglasem ja ohutum liiklemine.

Kiiruse ületamine on levinuim liiklusseaduse rikkumise viis. Eelmisel aastal kasvas Pirita linnaosas registreeritud liiklusseaduse väärteorikkumiste hulk 25%, mis tulenes kasvanud liiklusjärelevalve mahust piirkonnas. Liiklusalastest rikkumistest on enim tuvastatud kiiruse ületamist, mille kasv võrreldes eelmise perioodiga oli 41%. Liiklusjärelevalve planeerimisel lähtub politsei enamasti liiklusõnnetuste statistikast ja ohuhinnangutest. Analüüsipõhise liiklusjärelevalve eesmärgiks on vigastatutega ja hukkunutega liiklusõnnetuste vähendamine.

Turvalist liiklemist!

Marili Tammiste
Ida-Harju politseijaoskonna
Ida-Tallinna piirkonnagrupi