21.04.2021

Pirital algavad kahe kooli laiendustööd

Pirita majandusgümnaasiumi juurdeehituseks on linna eelarves 2,2 miljonit ja Merivälja kooli laiendamine läheb maksma 1,3 miljonit eurot.

Aprillis sõlmiti lepingud nii Pirita majandusgümnaasiumi laienduse projekteerimiseks ja ehitamiseks kui ka Merivälja kooli laienduse ehitustöödeks. 
Merivälja koolimajas seisavad kõigepealt ees lammutustööd ja seejärel teise korruse valmisehitamine. „Projektiga nähakse ette koolimaja teine korrus võimalikult suures ulatuses kasutusele võtta. Sinna rajatakse neli suurt klassiruumi, väikeklass, mitmeotstarbeline rekreatsiooniala, kolm väiksemale rühmale mõeldud töökabiini ja kaks kabinetti. Esimesele korrusele luuakse ruumi juurde õpetajatele ning plaanis on veel mõned ruumilised muudatused,” kirjeldas Liinat. Kuna visuaalselt on praegune koolimaja välisilme väga eklektiline, siis rekonstrueeritakse ka koolimaja välisseinad ja kogu hoone saab ühtse näo. Samuti vahetatakse soojusisolatsioon soojapidavama vastu. „Koolimajja paigaldatakse ajakohane kütte- ja ventilatsioonisüsteem ning nõuetekohase loomuliku valguse tagamiseks vahetatakse muist aknaid suuremate vastu,” märkis Liinat. Merivälja koolis käib juba osa ruumide tühjaks kolimine, et ehitaja saaks kõigepealt lammutustöödega alustada.

Üks korrus juurde
Pirita majandusgümnaasiumi keskmine õppehoone ehitatakse korruse võrra kõrgemaks. „Juurdeehituse eelprojekt näeb ette olemasolevale kolmekorruselisele koolihoonele neljanda korruse peale ehitamise. Sinna on projekteeritud neli väiksemat tavaklassi, kunstiklass, muusikaklass, multimeediaklass ja veel mõni väiksem ruum,” sedastas Liinat. Ta tõi esile, et koolimajja ehitatakse ka uus ventilatsioonisüsteem.

Koolis koos ehitajatega
Ehitustööde ajaks koole ei suleta. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on kuus kuud. Täpsed ajakavad on koostamisel, kuidsuurem osa töid plaanitakse teha suvekuudel, kui õpet ei ole. „Mais ja septembris tuleb aga õpe koolis korraldada nii, et õppimine ja ehitustööd teineteist ei segaks,” ütles Liinat. Merivälja kooli laiendustöid teeb Riser Ehitus OÜ ja Pirita majandusgümnaasiumi juurdeehituse AS EVIKO. Merivälja kooli osalise rekonstrueerimise ja juurdeehitusprojekti eelprojekti on teinud OÜ Arhitektrum. Pirita majandusgümnaasiumi eelprojekt on Arhitektuuribüroolt Studio 3. 

Uudise rubriigid: