28.07.2021

Pirital jagatakse korteriühistutele tasuta biojäätmete kogumisnõusid

Pirita linnaosa valitsus jagab augustis linnaosa korteriühistutele tasuta biojäätmete kogumisnõusid, et edendada biolagunevate jäätmete ringlussevõttu.

Kogumiskastide jagamine elanikele käib korteriühistute kaudu. Tasuta biojäätmete kogumisnõusid saab iga Pirita linnaosa korteriühistu. Linnaosavalitsus palub korteriühistute esimeestel välja selgitada, kui palju on nende maja(de)s biojäätmete prügikasti soovijaid ning esimehel või esindajal tulla kastidele järele. 
Biojäätmete kogumisnõusid saavad korteriühistu esindajad alates 4. augustist Pirita linnaosa valitsusest Kloostri tee 6 tööpäevadel kella 10–12 ja 14–16. Kogumisnõusid jagatakse korteriühistutele kuni 31. augustini. 
Rohkem infot e-kirja aadressil jekaterina.laidinen@tallinnlv.ee või helistades telefonil 645 7610. Kogumisnõuga antakse kaasa infovoldik, kus selgitatakse, millised jäätmed sobivad biojäätmete mahutisse.
Kokku jagatakse Pirital tasuta 670 biojäätmete kogumisnõud.
Jäätmehoolduseekiri kohustab
Kehtiva Tallinna jäätmehoolduseeskirja kohaselt peab olema biojäätmete mahuti igal vähemalt 10 korteriga elamumaa kinnistul, välja arvatud vanalinnas. Biojäätmeid tuleb koguda liigiti ka kinnistutel, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega. Biojäätmete mahuti peab olema kinnistul, kus jäätmeid tekib nädalas üle 20 kilo või kus tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool või haigla.
Kohustuslik alates 2023. aastast
Maikuus jõustunud jäätmeseaduse muudatuste järgi muutub biojäätmete kogumine tekkekohalt kohustuslikuks hiljemalt 2023. aasta lõpuks. Siis peavad kõik elanikud ja ettevõtted toidu- ja köögijäätmed ning muud biojäätmed jäätmevedajale üle andma olenemata korterite või teenindatavate inimeste arvust. Kui biojäätmeid on võimalik kodus kompostida ja tekkekohal ringlusse võtta, ei pea biojäätmeid äravedamiseks üle andma. Omavalitsus peab aga olema veendunud, et kinnistul biojäätmeid kompostitakse ja saadud materjali on võimalik kasutada nõuetekohaselt. Oluline on, et biojäätmed ei satuks segaolme- või muude jäätmete hulka.

Uudise rubriigid: