02.11.2020

Pirital tuleb taas ohtlike jäätmete kogumisring

Ohtlike jäätmete kogumisring Pirital toimub 22. novembril. Jäätmeid võetakse vastu kaheksas peatuspunktis.

Tallinlaste huvi jäätmete liigiti kogumise ja üleandmise vastu on järjest suurenenud. Eelmise aasta kevadel ja sügisel kõigis linnaosades toimunud kogumisringidega koguti elanikelt kokku lausa 53 tonni ohtlikke jäätmeid. Selle aasta kevadistel kogumisringidel koguti üle Tallinna toimunud kaheksal ringil kokku ohtlikke jäätmeid 27 785 kg. Kõige rohkem koguti värvi- ja lakijäätmeid – 15 432 kg ning elektroonikajäätmeid – 3649 kg. Ohtlikud jäätmed sai saata edasi taaskasutuseks ja materjalidena ringlusse, need ei sattunud olmejäätmete hulka või hoopiski metsa alla, loodusesse.
Jäätmete mugavamaks üleandmiseks oleme lisanud juurde peatuspunkte ja pikendanud vastuvõtuaega. Kogumisringide teenust osutab avatud hankemenetluse raames sõlmitud lepingu alusel AS Epler & Lorenz, kellel on pikaajaline kogemus ja kes ka ise ohtlikke jäätmeid käitleb. 

Milliseid jäätmeid saab ära anda?
Kogumisringile ootame üle andma järgmisi majapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid: ohtlikke aineid sisaldavad ja nendega saastunud pakendid, sh tulekustutid; akud ja patareid, sh pliiakud; vanad ravimid; värvide, lakkide, liimide ja lahustite jäägid; õlid ja rasvad, mitmesugused määrdeained; absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud ja kaitseriietus jms; õlifiltrid ja antifriisi jäägid; nakkusohtlikud teravad ja torkivad jäätmed (nt vanad süstlad jms); aiandusmürgid ja väetiste jäägid, pestitsiidid; kemikaalijäägid (happed, leelised, fotokemikaalid ja muud olmekemikaalid); ohtlikke aineid sisaldavad pesuained; elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt vanad kraadiklaasid, päevavalguslambid ja säästupirnid); vanad elektri- ja elektroonikaseadmed.
Lisainfo ja peatuspunktid veebikaardil: https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Ohtlike-jaatmete-kogumispunktid
Pühapäeval, 22. novembril Pirital
10–10.30 Merivälja tee 34 (Pirita keskuse parklas)
10.40–11.10 Kesktee / Haaviku tee ristmikul (Merivälja poe ees)
11.20–11.50 Võsa tee 26 parklas (Padriku elamurajoon)
12–12.30 Aianduse tee 64 (Aianduse tee / Mugula tee ristmikul)
12.40–13.10 Randvere tee 115 (Ecoland hotelli ees)
13.20–13.50 Kelluka tee 21/23 (endise Kelluka poe ees)
14–14.30 Vabaõhukooli tee 16 vastas parklas pakendipunkti juures
14.40–15.10 Urva peatuse taga parklas 

Uudise rubriigid: