13.10.2021

Pirital tuleb taas ohtlike jäätmete kogumisring

30. oktoobril on Pirita elanikel taas võimalus kodumajapidamisse tekkinud ohtlikest jäätmetest mugavalt vabaneda.

Pirita elanike huvi ohtlike jäätmete kogumisringide vastu on aastast aastasse suurenenud: eelmisel aastal koguti 9984 kg ja selle aasta kevadel 7787 kg ohtlikke jäätmeid, millest suurema osa moodustasid värvi- ja lakijäätmed ning elektroonika. Ohtlikud jäätmed saadetakse edasi taaskasutuseks ja materjalidena ringlusse ning siis ei satu need olmejäätmete hulka või loodusesse. 
Tasuta saab ära tuua
Ootame kogumisringile üle andma järgmisi majapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid: ohtlikke aineid sisaldavad ja nendega saastunud pakendid; akud ja patareid, sh pliiakud; vanad ravimid; värvide, lakkide, liimide ja lahustite jäägid; õlid ja rasvad, mitmesugused määrdeained; absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud ja kaitseriietus jms; õlifiltrid ja antifriisi jäägid; nakkusohtlikud teravad ja torkivad jäätmed (nt vanad süstlad jms); aiandusmürgid ja väetiste jäägid, pestitsiidid; kemikaalijäägid (happed, leelised, fotokemikaalid ja muud olmekemikaalid); ohtlikke aineid sisaldavad pesuained; elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt vanad kraadiklaasid, päevavalguslambid ja säästupirnid); vanad elektri- ja elektroonikaseadmed.
Lisainfo ja peatuspunktid veebikaardil https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Ohtlike-jaatmete-kogumispunktid.

Kogumisring Pirital laupäeval, 30. oktoobril 
10–10.30 Merivälja tee 34 (Pirita Keskuse parklas)
10.40–11.10 Kesk/Haaviku tee ristmikul (Merivälja poe ees)
11.20–11.50 Võsa tee 26 parklas (Padriku elamurajoon)
12–12.30 Aianduse tee 64 (Aianduse/Mugula tee ristmikul)
12.40–13.10 Randvere tee 115 (Ecoland hotelli ees)
13.20–13.50 Kelluka tee 21/23 (Kelluka poe ees)
14–14.30 Vabaõhukooli tee 16 vastas parklas pakendipunkti juures
14.40–15.10 Urva peatuse taga parklas

10–10.30 Меривялья теэ 34 (на парковке центра Пирита)
10.40–11.10 на перекрестке улиц Кеск теэ и Хаавику (перед магазином Меривялья)
11.20–11.50 на парковке Выза теэ 26 (жилой район Падрику)
12–12.30 Айандусе теэ 64 (на перекрёстке улиц Айандусе и Мугула теэ)
12.40–13.10 Рандвере теэ 115 (перед отелем Ecoland)
13.20–13.50 Келлука теэ 21/23 (перед магазином Kelluka)
14–14.30 на парковке находящейся напротив Вабаыхукооли 16 у пункта сбора упаковки
14.40–15.10 На парковке находящейся за остановкой общественного транспорта «Урва»

Uudise rubriigid: