06.05.2015

Planeeringute register

2015. a märtsis võeti kasutusele Tallinna planeeringute registri uus tarkvara ning sellest tulenevalt jagunesid menetlusliigid registri tarkvaraversioonide alusel järgnevalt:

Aadressilt tpr.tallinn.ee on kättesaadavad detail- ja üldplaneeringute andmed ning samas toimub ka nimetatud planeeringute menetlemine. Registrisse sisselogimine toimub läbi eesti.ee keskkonna id-kaardi, mobiil-id või pangalingi kaudu. Kõigil isikutel on võimalik siseneda registrisse klient rollis, eesti.ee keskkonnas on asutustel võimalik määrata isikuid, kellel on õigus asutuse töötajana registris määratud rollis (näiteks projekteerija) tegutseda, täpsemat infot selle kohta leiate:  https://www.eesti.ee/est/teemad/riigiportaali_abi/e_teenused.

Veebilehel ehitus.tallinn.ee toimub projekteerimistingimuste ja ehitusprojekte menetlemine ning nimetatud menetluste kohta info avalikustamine. Viited projekteerimistingimustele ja ehitusprojektidele on kättesaadavad ka tpr.tallinn.ee avalehelt. Projekteerimistingimusi ja ehitusprojekte menetletakse antud tarkvaras kuni riikliku ehitisregistri vastava funktsionaalsuse valmimiseni, selles veebirakenduses toimivad varasemalt TPRis kasutusel olnud kasutajanimed ja paroolid.

Kontakt: tprtugi@tallinnlv.ee

Allikas: Tallinna Linnaplaneerimise Amet