25.09.2020

Põhja-Tallinnas algab novembrist korraldatud jäätmevedu

Alates 1. novembrist algab Põhja-Tallinnas korraldatud jäätmevedu – seni kehtinud jäätmeveolepingud Tallinna Jäätmekeskusega lõppevad 31. oktoobril ning 1. novembrist osutab jäätmeveo teenust Eesti Keskkonnateenused AS.

Põhja-Tallinna jäätmeveopiirkondades nr 6 ja 7  alustab 1. novembrist korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist Eesti Keskkonnateenused AS.

Selleks, et olmejäätmed saaksid ka edaspidi ära veetud, tuleb elanikel, korteriühistutel ja ka ettevõtetel sõlmida uus jäätmeveoleping Eesti Keskkonnateenused AS-iga. Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed, paber- ja kartongijäätmed, biolagunevad jäätmed ning suurjäätmed.

„Korraldatud jäätmevedu toetab jäätmete liigiti kogumist ja suurendab liigiti kogutavate jäätmete koguseid. Kui Põhja-Tallinna piirkonda teenindab üks vedaja, annab see võimaluse pakkuda kvaliteetsemat klienditeenindust ning personaalsemat lähenemist. Eramaja omanikud, korteriühistud ja ettevõtted saavad jäätmevedajaga leppida kokku teenuse mahus, sageduses ja lepingu perioodis,“ sõnas Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid

Seni kehtivad jäätmeveost erandkorras vabastused ja jäätmemahutite ühiskasutused alates 1. novembrist enam ei kehti. Nende uuesti rakendumiseks on vajalik esitada uus taotlus Põhja-Tallinna ja Lasnamäe linnaosavalitsustele, mida on võimalik teha SIIN. Jäätmeseaduse alusel korraldatud jäätmeveost vabastatud kinnistud ei ole kohustatud lepingut sõlmima.

Jäätmeveolepingut saab sõlmida alates 1. oktoobrist iseteeninduskeskkonnas (kus on nähtav ka hinnakiri), Eesti Keskkonnateenused AS kontoris kohapeal (Artelli tn 15). Jäätmeveolepingut saab sõlmida kohapeal Põhja-Tallinn linnaosavalituses (Niine tn 2) esmaspäeviti 5., 12., 19. ja 26. oktoobril kella 14-17ni ja Lasnamäe linnaosavalitsuses (Pallasti tn 54) samuti esmaspäeviti 5., 12, 19. ja 26. oktoobril kella 14-17ni. Kõigile, kelle andmed on registris, saadetakse oktoobris eeltäidetud lepingud kontaktandmetes olevale aadressile.

Korraldatud jäätmeveo leping Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas sõlmiti Tallinna Ettevõtlusameti ja Eesti Keskkonnateenused AS vahel viieks aastaks. Pakendijäätmete äraveo võimaluste kohta saab infot Tallinna kodulehelt (www.tallinn.ee/est/keskkond/pakendipunktid).

Uudise rubriigid: