12.04.2021

Põhja-Tallinnas algasid Süsta pargi ehituse ettevalmistustööd

12. aprillil algasid Põhja-Tallinnas asuva Süsta pargi ehituse ettevalmistustööd, ehitustöödega plaanitakse alustada mõne nädala pärast.

2018. aastal said kohalikud elanikud osaleda ideekorjes, kus kogukonna selgeks sooviks oli, et park säilitaks oma loodusliku ilme. Möödunud nädalal toimus ka Süsta pargi projekti tutvustav avalik arutelu.

Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid tänab kõiki piirkonna elanikke, kes arutelul osalesid ja oma mõtteid jagasid. „Meil on aktiivne ja tegus kogukond, kes soovib kaasa rääkida oma kodukoha avaliku ruumi kujundamisel. Linnaosavalitsus plaanib kogukonna kaasamisega jätkata ka tulevaste projektide elluviimisel,“ sõnas Järvelaid.  

Projekti tutvustamisel esitasid kohalikud elanikud oma mõtteid, ettepanekuid ja parandusi projektile. Elanike esitatud muudatusettepanekud puudutasid näiteks linnamööbli valikut, kõnniteede katendit ning väärtusliku kõrghaljastuse ning alustaimestiku säilitamist.

Esitatud ettepanekute alusel tegeleb linn koostöös maastikuarhitektidega uute pargipinkide lahenduse leidmisega, ümbritsevale alale lisatakse prügikaste ning parki koerte väljaheidete kogumiskaste. Kõrghaljastuse osas on tehtud piisav eeluuring projekti koostamise käigus.  

Pargi rekonstrueerimistööde tellija on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, projektdokumentatsiooni koostas RoadPlan OÜ ning maastikuarhitektuurse lahenduse AB Artes Terrae OÜ. Ehitustöid teostab Tallinna Teede AS.

Ehitustööde käigus korrastatakse ligikaudu kuue hektari suurune ala. Parki kavandatavad teerajad jälgivad praegu väljakujunenud liikumissuundi, plaan näeb ette ka lihtsalt sisse niidetavaid rajakesi. Parki diagonaalselt läbivale Süsta tänav – Mereakadeemia suunalisele promenaadile rajatakse kolme meetri laiune asfaltkattega tee. Ülejäänud pargiteed lahendatakse graniitsõelmetest kattega teedena, millede trajektoor ning laiused muutuvad olemasolevast kõrghaljastusest lähtudes. Pargiteede minimaalseks laiuseks on 1,5 meetrit. Pargiteedele rajatakse LED-tänavavalgustus ning pinkide, prügikastide ja rattahoidjatega varustatud puhkekohad. Lisaks paigaldatakse pargis aja veetmiseks mänguelemendid rula- ja rattasõitjatele ning lauatenniselaud.

TalTech Eesti Mereakadeemia esine ala lahendatakse graniitsillutiskattega väljakuna. Ala kujundatakse ümber ülikooli töötajatele ja tudengitele aja veetmise alaks. Ala serva rajatakse graniitsillutiskattega parkla 12-le sõidukile. Olemasolevad trammi tagasipöörderingi äärne ning Kaluri tänava ääre parkla likvideeritakse. Kaluri tänava äärse parkla kohale rajatakse jalgrattaparkla ning puhkeala.

Lisaks pargi korrastustöödele rekonstrueeritakse Kopli ühistranspordi lõpp-peatuse ooteala ning peatuse ning tagasipöörderingi sõidutee asfaltkatted. Peatuse seisualale rajatakse Confalt kate. Peatusesse paigaldatakse uus ootepaviljon.

     

Uudise rubriigid: