23.11.2017

Põhja-Tallinnas ja Kesklinnas toimusid esimesed linnaosakogu uute koosseisude istungid

22. novembril toimunud avaistungitel tervitas esinduskogudesse valituid Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart, kes viis läbi ka linnaosakogude esimeeste valimised. „Linnaosakogudel on meie linna arengus oluline roll, on see ju linnavõimu üks vahetu informatsiooni saamise kohti, et konkreetse piirkonna elu ja vajadustega kursis olla,“ sõnas Mihhail Kõlvart. Volikogu esimees lisas ka, et loodab heale koostööle nii esinduskogude kui ka vast valitud kogude esimeestega.

Põhja-Tallinna linnaosakogu liikmed valisid salajasel hääletusel uueks esinduskogu esimeheks Andrei Birovi, kelle kandidatuuri esitas Larissa Novožilova. Andrei Birov oli ka eelmise koosseisu halduskogu esimees, endine diplomaat ja töötanud presidendi kantselei protokolliülemana.

 

Kesklinna linnaosakogu kogunes Niine tänava Kesklinna linnaosavalitsuse saalis. Linnaosakogu esimehe kohale esitatud ainus kandidaat Riina Solman osutus valituks, saades 14 häält kohalolnud 16 liikmelt. Riina Solman on turundus ja kommunikatsioonispetsialist, kes on tuntud ka oma vabatahtliku tööga Oleviste Hoolekande heaks.

 

Hetkel on peetud linnaosakogude avaistungid juba viies linnaosas. Täna toimuvad esinduskogude istungid Kristiine ja Nõmme linnaosades, reedel valitakse linnaosakogu esimees Pirital.

 

Linnaosade esinduskogud moodustati Tallinna Linnavolikogu valimistulemuse alusel. Kandideerimise õigus oli hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht asus hiljemalt valimisaasta 1. augustil Tallinnas, kusjuures linnaosakogusse kandideerimiseks pidi elukoht asuma selles linnaosas, kus kandideeritakse. Seni linnaosa halduskogu nime all tegutsenud esindusorgan kannab vastavalt haldusreformi seaduse §-le 15 nüüdsest linnaosakogu nime.

 

Linnaosakogul on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse regulatsiooni alusel õigus teha kohaliku elu küsimustes linnavolikogule või linnavalitsusele küsimuste aruteluks ja õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi. Algatus esitatakse linnavalitsusele eelnõuna või küsimuste korral kirjaliku järelepärimisena, mille allkirjastab linnaosakogu esimees.

 

Linnaosakogude koosseisude ja asendusliikmete kinnitamise otsustega saab lähemalt tutvuda internetilehelthttp://www.tallinn.ee/est/valimised/Tallinna-Linnavolikogu-valimised-2017