24.04.2021

Põhja-Tallinnas korrastatakse projekti „Hoovid korda“ toetusel 24 sisehoovi

Sel aastal tehakse Põhja-Tallinnas projekti abil korda 24 korteriühistu hoovid. Linnaeelarvest eraldati selleks ligi 166 000 eurot.

“Põhja-Tallinna 24 ühistut saavad kokku ligi 166 000 eurot, mis on linnaosade võrdluses suurim toetuste summa. Ehitatakse prügimaju, rattakuure ja jalgrattahoidjaid, tehakse parandustöid, korrastatakse haljastust jne,” ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid. “Tänan kõiki tegusaid põhjatallinlasi, kes igapäevaselt panustavad oma hoolt ja vaeva meie linnaosa omapärasesse keskkonda, ” lisas linnaosa vanem.

Sel aastal on ülelinnalise projekti "Hoovid korda" elluviimiseks eraldatud Tallinna linna eelarvesse 760 000 eurot. Tallinnas tegutseval korteriühistul on võimalik taotleda linnalt toetust õueala heakorrastamise rahastamiseks  15-70% maksumuse ulatuses. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 16000 eurot aastas ning 40000 eurot ühe hoovi kohta. Hoovikorrastustoetuse taotlus tuli esitada hiljemalt 1. märtsiks. Lisateave projekti kohta leiab linnalehel: https://www.tallinn.ee/Teenus-Hoovid-korda-toetus

„Hoovid korda“ projekti toel saavad ühistud rajada või korrastada elamuid ümbritsevaid haljasalasid, laiendada parkimisalasid ja parandada olemasolevaid sõidu- ja kõnnitee katteid. Ka mängu- ja spordiväljakute ning jäätmemajade rajamine saab kõnealuselt projektilt abi.

Uudise rubriigid: