22.10.2021

Põhjatallinlased saavad tasuta graniitkillustikku

Sel talveperioodil jagab Põhja-Tallinna valitsus korteriühistutele ja eramajade omanikele taas tasuta graniitkillustikku. Tellimusi saab esitada 22. oktoobrist 6. detsembrini, graniitkillustikku jagatakse alates novembri algusest.

Registreerimine on pikendatud 6. kuni detsembrini (uuendatud 22.11.2021).

“Põhja-Tallinna valitsus jagab libeduse tõrjeks kõigile avalduse esitanud korteriühistutele ja eramaja omanikele tasuta kaks graniitkillustikuga täidetud 25 kg kotti. Graniitkillustiku kotid viiakse soovijatele kohale eelnevalt kokkulepitud ajal hiljemalt esimeseks detsembriks,”  ütles Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap.

Avalduse saab esitada 6. detsembrini veebivormil https://bit.ly/3FVEbLg. Palume avalduses märkida soovija e-posti aadress, aadress, kinnistu esindaja nimi ja kindlasti telefoninumber. Graniitkillustiku üleandmine toimub perioodil 1. novembrist 10. detsembrini. Kotid tuuakse kohale eelnevalt kokkulepitud ajal hiljemalt 10.12.2021.

Heakorraeeskirjast tulenevalt peab kinnistu ja ehitise omanik puhastama kinnistu ja sõidutee vahel asuva kõnnitee puulehtedest, lumest ja jääst ning tegema libedusetõrjet.

Lund ja jääd ei tohi lükata sõiduteele, vaid tuleb paigutada kõnniteele selliselt, et jalakäijatele jääb vähemalt 1,1 meetri laiune käiguruum. Libedusetõrjel on keelatud kasutada tuhka või kloriide (soola). Kasutada tuleb puistematerjali (näiteks graniitkivikillustikku), mille tera läbimõõt on vahemikus 2-6 mm. Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada kella 7-ks hommikul. Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada seal liiklejate ohutus.

Uudise rubriigid: