10.05.2015

Poiss nimega Remi

Eelmisest koolist pidi Remi lahkuma oma rahvuse tõttu. Igapäevaselt kuulis ta enda kohta sobimatuid repliike, mis muutsid koolis õppimise keeruliseks.

Meie koolis õpib Remi teist aastat ja saab rahuldavalt hakkama. Ta joonistab hästi, on tore ja vastutulelik, samas tagasihoidlik ja pisut endassetõmbunud. Klassikaaslastega saab poiss hästi läbi ja ka õpetajad kiidavad teda, kuigi on märganud, et lapsel on koduseid muresid.

Remil ei ole isa ja ema on liikumispuudega invaliid, kes ei ole aastaid õues käinud. Pere kodused tingimused on väga tagasihoidlikud. Laps käib ise poes nii süüa kui ka riideid ostmas.Tema riided on sageli mustad ja kulunud ning numbri-paari jagu väiksemad. Elatakse ema invaliidususpensionist, mis ei võimalda lapsel ühestki klassi- ega kooliüritusest osa võtta.

Sooviks teha talle jõuluüllatuse ja paluda päkapikke, et nad leiaksid võimaluse Remit abistada.