18.07.2017

Poole aastaga laekus linnakassasse 314,7 miljonit eurot

Käesoleva aasta kuuel esimesel kuul laekus linnakassasse kokku 314,7 miljonit eurot, mis moodustab 52% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Maksutulu laekus 2017. aasta kuue esimese kuuga 202,8 miljonit eurot, moodustades 51,2% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 182,1 miljonit eurot ehk 50,9% planeeritust ning kohalikke makse 6,6 miljonit eurot ehk 58,0% planeeritust. 

Linna asutuste majandustegevusest laekus 2017. aasta kuue esimese kuuga 42,8 miljonit eurot ehk 64,3% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus 2017. aasta kuue esimese kuuga 1 300,7 tuhat eurot, moodustades 38,1% aastaks kavandatust. Toetusi riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus kokku summas 60,5 miljonit eurot, moodustades 53,1% rahakäibe plaanis kavandatust.

Linna investeerimistegevusest on aasta kuue esimese kuuga laekunud 7,3 miljonit eurot ehk 28,4% planeeritust.

Väljamakseid tegi linn selle aasta kuuel esimesel kuul kokku summas 317,2 miljonit eurot, mis moodustab 46,0% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti  kokku summas 278,7 miljonit eurot, moodustades 50,1% kavandatust; väljamakseid investeerimistegevuseks tehti summas 34,7 miljonit eurot ehk 28,6% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 3,8 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes juunikuu lõpu seisuga 59 miljonit eurot.