09.10.2015

Praktikajuhendaja toetuse taotlused 30. oktoobriks

Tallinna Ettevõtlusamet tuletab meelde, et praktikajuhendaja toetuse taotluste vastuvõtu lõpptähtaeg on 30. oktoobril 2015

Tallinna linna praktikajuhendaja toetuste käesoleva aasta viimane taotluste vastuvõtu tähtaeg on 30. oktoobril ning need peavad olema esitatud hiljemalt õppepraktika perioodi esimesel päeval.

Taotluse esitamiseks vajaliku info ning kontaktid leiab kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/Ettevotte-praktikajuhendaja-toetus.

Toetuse andmise eesmärk on soodustada ülikoolide, rakenduskõrgkoolide, kutseõppeasutuste ja ettevõtete koostööd õppepraktikate kvaliteetseks korraldamiseks ja motiveerida ettevõtteid kasutama kogenud töötajaid õppurite juhendamisel.

Toetuse taotlejaks on vähemalt ühe majandusaasta tegutsenud Tallinna äriühingud, kelle põhitegevuskoht on Tallinn ja kes võimaldavad õppepraktika korraldamist Tallinnas.

Toetust antakse järgmistes Eesti kõrgharidusstandardi ja kutseharidusstandardi alusel kehtestatud õppevaldkondades õppivate praktikantide juhendamiseks: loodus- ja täppisteadused (kõik õppesuunad ja õppekavad); tehnika, tootmine ja ehitus (kõik õppesuunad ja õppekavad); humanitaaria ja kunstid (ainult kunstide õppekavagrupp).

Õpitavate erialade jaotus õppesuundade ja -kavade lõikes asub Eesti hariduse Infosüsteemi õppekavade registris https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces

Toetust antakse ühe õppepraktika juhendaja kohta kuni kahe praktikandi õppepraktika juhendamisega seotud täiendava töö tasustamiseks õppepraktika perioodil. Toetust õppepraktika juhendaja kohta eraldatakse kuni 40 juhendamistunni eest nädalas.

Toetuse piirmäär ühe praktikandi juhendamise kohta tunnis on 2 eurot, sealhulgas töötasult makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed. Toetuse piirmäär on 2000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.

Otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tehakse 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest Ettevõtlusameti poolt.

Kuni käesoleva ajani on rahuldatud ligi kolmekümne ettevõtja taotlused praktikajuhendajamise kompenseerimiseks kokku summas üle 26 000 euro. Keskmiselt on toetus ühe ettevõtte kohta 800 eurot. Enim on laekunud taotlusi Tallinna Tööstushariduskeskuse õppurite juhendamiseks õmblusteenuseid pakkuvates ettevõtetes. Lisaks on enam toetatud Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ehituskooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli õppurite praktikaid IT, mööbli tootmise ja inseneriteenuseid pakkuvates ettevõtetes.

Lisainfo:
Pille Põesaste
Tallinna Ettevõtlusamet
Ettevõtluse arendamise osakonna ettevõtluskonsultant
640 4207