12.10.2017

Programm „Noortekohtumised“ ootab osalejaid!

2015. aastal käivitunud programmi “Noortekohtumised” eesmärk on soodustada Eestis elavate 11–16-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut.

Noortekohtumine on Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noortegruppide koostööprojekt, mille töötavad välja ja viivad ellu noored ise ning mille põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine (3–6 päeva) ja noorte poolt valitud teemaprogrammi elluviimine.

Kuigi sageli räägitakse, et lõimumise osas Eestis midagi ei tehta ega toimetata, siis Noortekohtumised ei lase ennast sellest heidutada, vaid viivad igal aastal 45–60 projekti raames kokku üle 1700 Eestis elava erineva emakeelega noore! 

Noortekohtumised kätkevad endast koostööprojekte väga paljudel erinevatel teemadel (keskkonnahoiust muusikani), mille idee töötavad välja ja viivad ellu noored ise. 

Käesoleval aastal on juba toimunud esimene Noortekohtumiste programmi taotlusvoor, kus jagasime 22 projekti vahel 100 000 eurot. 

Järgmisesse vooru ootame veelgi suuremat osavõttu. 

Teil on juba mõtteid ja ideid, mida võiks programmi raames teostada? Tõstke oma võimalusi toetuse saamiseks ja esitage eeltaotlus 20. oktoobriks  2017 - anname projektile tagasisidet ja häid soovitusi, et sellest saaks üks tõeliselt väärt projekt, mille saaksite meile kandideerimiseks esitada juba hiljemalt 1. novembril, 2017! Eeltaotlused saab saata aadressil noortekohtumised@archimedes.ee

Tulge ja näitame koos, et lõimumine ja sõbralik koostöö on võimalik! Vajadusel saame soovitada ka projektipartnereid!

Tule uuri julgelt ka lisainformatsiooni Noortekohtumiste kohta siit.