06.07.2020

Programmi Urbact projekti „Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele - ACCESS" teine etapp on käivitatud

Juunikuu lõpus ning juuli alguses toimus kolm virtuaalset kohtumist projektis „ACCESS - Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele" osalevate linnade vahel.

Projekti tulemuseks on tegevuskava loomine, millega tagatakse kultuuriprogrammide parem kättesaadavus kõikidele linnakodanikele. Virtuaalsetel koosviibimisel teiste linnadega käidi läbi projekti järgmised sammud, kuupäevad, tulemid ning kuidas nendeni jõuda.

Linnale väärtusliku tegevuskava loomiseks moodustatakse töögrupp. Üheskoos osalejatega arutleti, millised on erinevates Euroopa linnades ja linnaosades suurimad väljakutsed ning kuidas neid lahendada.

Kolmepäevase virtuaalkoosoleku jooksul prooviti kiirkorras läbi ka töörühmade kohtumise metoodikaid ja digitaalseid platvorme, mille eesmärgiks oli tõdeda, milline metoodika on parim partnerlinnades tegevuskava loomiseks ning kohalike töögruppide käivitamiseks.

ACCESS projekti juhtpartneriks on Amsterdami linn. Lisaks Tallinnale osalevad projektis veel Riia, Vilnius, Sofia, Dublin, London ja Lissabon.

Järgmised kohtumised on planeeritud suve lõppu. Töögrupi juhiks on Tallinna linna poolt kinnitatud Tallinna Kultuuriameti juhataja asetäitja - kultuuriosakonna juhataja Lennart Sundja. Projekti koordinaatoriks on linna välisprojektide kompetentsikeskus, kes aitab projektis korraldada ja juhtida linna erinevate ametite ning asutuste vahelist sujuvat koostööd.

Projekti raames koostatav tegevuskava ja teised tulemused (andmestiku kaardistamine; kultuuriürituste osalemise laiendamine; kultuuriürituste ühtlase kättesaadavuse parendamine) on vajalikuks sisendiks linna kultuurivaldkonna arengukava koostamisel.

Projekti „ACCESS - Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele" tegevuskava jõuab eduka lõpuni 2022. aasta sügiseks.

ACCESS projektist loe lähemalt siit - > https://urbact.eu/access

ERDF_Urbact_ACCESS_logo.png

Uudise rubriigid: