09.09.2020

Projekt koostöös Jaan Tõnissoni Instituudiga

31. augustil 2020 lõppes meie pool aastat kestnud projekt koostöös Jaan Tõnissoni Instituudiga "Mängu kaudu õppimise rõõm: mitmekesisus / mitmerahvuslus / mitmekultuurilisus ja jätkusuutlik areng alushariduses" (14.02.2020 - 31.08.2020).Täname südamest Alexandra Evita ja August Edvardi ema, kes aitas ja toetas meid projekti koostamisel.

Tegemist oli innovaatilise mini-projektiga, mis edendab maailmahariduse põhimõtteid alushariduses. Projekti käigus toimusid õpetajate koolitused, kogemustevahetused ning omandatud uute teadmiste ja kogemuste rakendamine igapäevases õppetöös. Eriline rõhuasetus on jätkusuutlikul arengul (erinevad keskkonnateemad) ning mitmekultuurilisusel. Lisaks õppetööle, osalevad lapsed projekti vältel temaatilistel üritustel nagu rahvuste nädal;  bioloogilise mitmekesisuse päev; maailma keskkonnapäev ja maailma rahvastikupäeva tähistamisel.
Projekti rahastas organisatsioon Bridge47, läbi Euroopa Liidu.
Projekti raames toimusid järgmised üritused ja ettevõtmised:
Rahvuste õhtu - koostöös eri ravusest peredega, Vene Suursaatkonnaga, Taani Saatkonnaga ning Ungari Instituudiga loodi huvipakkuv näitus, kuhu oli oodatud kogu Veerise Lasteaia rahvas. Näitusel sai kuulda võõraid keeli, mängida teiste rahvaste mänge, kuulda huvitavaid lugusid eri kultuuridest ning maitsta põnevaid maitseid. Ürituse eesmärk oli tutvustada erinevate maade, kes on lasteaias esindatud, kultuuri ja kombeid. 
22. mai rahvusvaheline bioloogilise mitmekesisuse päev ehk maailma biomitmekesisuse päev. Õuesõppepäev. Päeva eesmärgiks on lisada teadlikkust ja arusaamist looduse mitmekesisusest. 
MTÜ Mondo täiendkoolituspäev – Maailmaharidus ja mitmekultuurilisus lasteaias. Teemad: maailmaharidus õppetöös,  õpetaja kui suhtesilla looja mitmekultuurilise perekonnaga, Roheline Lasteaed liikumine, mina maailmakülas, kuidas lõimida maailmaharidus eesmärgipäraselt?
Kogemuste jagamine Rahvusvahelise lasteaiaga. Külastuse tulemusena saadi teada, kuidas integreeritakse mujalt tulnud rahvuseid eesti keskkonda ja haridusse ja kas üldse on see alati vajalik. 
Keskkonnanädal. Nädal on pühendadtud erinevatele keskkonaalastele teemadele: loodus, jäätmeringlus, kliimasoojenemine ja selle mõju loodusele, taaskasutus, säästlik eluviis jms. 
Kultuurilise mitmekesisuse päev. Raksha Bandhan (populaarne hindu rituaal, kus õed vendadele käevõrud kingivad, et neid kaitsta) ja Holi (hindu kevadpidustus, tähistab hea võitu kurja üle). Meie ühildasime kaks pidustust. Mitu päeva keskenduti lastega ühiselt nende pidustuste uurimisele ja korraldamisele ning viimasel päeval lõppes uurimus uhke ja lõbusa pidustusega, kus vahetati käevõrusid, maaliti kehasid, tantsidi india muusika saatel ning maitsti erinevaid india maiuseid.

Ümarlaud Rahvuvahelise lasteaiaga. Saadi ideid ja teadmisi, mis on oluline erinevate kultuuridega inimestele ja nende lastele, kuidas saame neid toetada.

Galerii

Uudise rubriigid: