13.05.2019

Projekt "Elu tasakaalus" või "Headuse õppetunnid"

10. mail 2019 algas rühmades "Vesikiilid" ja "Tähekesed" projekt "Tasakaalus elu" või "Headuse õppetunnid“

10. mail 2019 algas rühmades "Vesikiilid" ja "Tähekesed" projekt "Tasakaalus elu" või "Headuse õppetunnid“

Projekt sai alguse Itaalias ja koosneb neljast õppetundist, mida viivad läbi eriväljaõppe läbinud vabatahtlikud. Projekti "Tasakaalus elu" eesmärgiks on aidata lastel tajuda, analüüsida, tunnetada ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, väärtustada kunsti ja loomingut, kujundada ilumeelt, väärtustada inimlikku, teadvustada oma väärtushinnanguid ning olla salliv ja abivalmis. Õppetöösse kuuluvad harivad mängud, tähelepanu arendamise harjutused ja loomingulised töötoad. 

10. mail toimus esimene õppetund, kus projektis osalenud vabatahtlikud tutvustasid lastele moraalseid väärtusi: rahu, headus ja sõprus. Lapsed osalesid aktiivselt mängudes, täitsid erinevaid ülesandeid, mis olid suunatud tähelepanu arendamisele, emotsionaalse seisundi parandamisele ning tegevuse lõpus kaunistasid südant ja otsustasid ise kellele see kinkida.

Tulevikus saavad õpetajad kasutada projekti metoodikat ja vajadusel võivad vabatahtlikud neid toetada.

Fotod