22.12.2020

Projekt "Hoian oma kodukanti"

Tallinna Männi Lasteaia projekt "Hoian oma kodukanti".
2019 aasta aprillis sai Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse keskkonna teadlikkuse tõstmise projekt „Hoian oma kodukanti!“, mille kirjutaja ja eestvedaja on õpetaja Triin Orunurm. Projekti eesmärgiks oli tõsta laste teadlikkust oma kodukoha looduse ja inimeste suhtes. Lapsed elavad tehiskeskkonnas ning näevad ja katsuvad keskkonda vähe - nad arvavad, et prügi läheb prügikasti ja nii käibki kuid eesmärgiks on protsessi siseneda ning anda neile võimalus muutuda ise keskkonnasäästlikumaks. Mõju on suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele, et meie keskkond oleks vähem saastunud ning me ise hoiaksime ennast ümbritsevat ja muudaks selle nauditavaks ka meid ümbritsevale loodusele.
Projekti tegevused on seinast-seina ning võtsime läbi erinevad eluvaldkonnad – säästev eluviis, oma kätega toimetamine ning kindlasti ka nõrgemate aitamine. Projekt annab lasteaia rühmadele ja personalile võimaluse ühiselt õilsa eesmärgi nimel töötada sealjuures loodusele head tehes.
Projekti eeldatav tulem on loodetavasti osalejate silmaringi laiendamine, keskkonna säästlikkuse teadmiste ja oskuste arendamine. Tulemusi saab otseselt kasutada Eesti pikale tulevikule mõeldes - kui me oma lastele praegu õpetame, et loodust tuleb hoida ja mitte raisata - siis oleme andnud enda panuse puhtama ja parema Eesti eest. Projekt on mõeldud toetamaks Eesti säästva arengu eesmärke aastani 2030, mille üheks eesmärgiks on: ökoloogiline tasakaal, et õppida loodusvarade kasutamist viisil ja mahus, mis kindlustab ökoloogilise tasakaalu; saastumise vähendamine; loodusliku mitmekesisuse ja looduslike alade säilitamine.
Oma tegevustes oleme käinud matkamas lasteaia ümbruses, tutvunud meiega koos elavate loomade ja lindudega, tutvunud energia tekkimise ja tarbimise põhimõtetega, koristanud ennast ümbritsevat keskkonda ning õppinud mõistliku tarbimise põhimõtteid. Viimasega seoses korraldasime üle maja heategevusliku annetuste kogumise kuni 7 aastaste laste riiete, mänguasjade ja õppevahendite jaoks, et need seejärel annetada kahte erinevasse abivajavate organisatsiooni: Tallinna Lastekodule ning Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede liidule. Koostöös lapsevanematega koguti annetusi kaheteistkümnest rühmast ning erinevaid laste asju saadi kokku üle 50 koti. Asjad anti üle kõiki koroonareegleid arvesse võttes täpselt enne jõule 22.12.2020

Uudise rubriigid: