18.09.2020

Projekt MEIE AIA PUUD ja LINNUD

Projektiga MEIE AIA PUUD ja LINNUD on seotud sellel õppeaastal aiarühmade lapsed.

Puid ja meie aia linde vaadeldakse ja õpitakse tundma läbi nelja aastaaja. Õppetegevused ja metoodika valivad õpetajad oma laste vanusest lähtuvalt. Esmaseks peame püüdu läheneda üldistele looduse teemadele tunnetuslikust küljest – looduses valitseb elu ja oma elurütm. Laste kirjanduses ja rahvafolklooris on palju mitmesuguseid jutte, luuletusi, muinasjutte ja muistendeid puudest. Need õpetavad loodust, kui elusorganismi hoidma ja kaitsma. Samas areneb ka lapse kuulamisoskus ja enda tehtud juttude kaudu saab rakendada kõneosavust ja fantaasiat. Puude ja lindudega on kerge seostada ka teisi valdkondi ja tegevusi.

Täna 18. septembril toimus esimene õuetegevus projekti MEIE AIA PUUD JA LINNUD raames. Väikesteks looduse uurijateks olid 5-6 aastased Öökullikeste rühma lapsed. Tänane teema: Vana Öökull õpetab said lapsed orienteeruda ja lahendada erinevates punktides ülesandeid ja mõistatusi, mis õpetasid neile tundma meie aia puid ja linde. Täna õpiti tundma kaske, vahtra puud, kuuske ja tamme. Vaadeldi linde, jälgiti lindude söögimajade juures nende askeldusi. Mängiti mängu: paigalinnud ja rändlinnud. Õuetegevus lõppes teemakohase puzle kokku panemisega. Õpetlikud ja lastele huvipakkuvad tegevused valmistasid ette rühmaõpetajad Natalja ja Tatjana ning õpetaja abi Marina.

 

Kõigile osavõtjatele jätkuvat avastamisrõõmu ja uute kohtumiseni loodusega koos!