01.10.2020

Projekt „Tulest targem“

Koolieelikute rühmadele (Krõllid ja Mõmmid).

Lapsed tutvusid päästeametnike tööga. Vaatlesid autot ja selles olevaid mehhanisme. Rääkisid oma kogemusi tuleohutuse kohta ja said uusi teadmisi, kuidas hoiduda õnnetustest.

pääste 1.jpg

pääste 2.jpg

pääste 3.jpg

pääste 4.jpg

pääste 5.jpg

pääste 6.jpg