29.10.2021

Projekti "Narratiivse lähenemisviisi ülesehitamine" infotunnis kuuldu praktiseerimine Sipsikute rühma näitel

Teisipäeval, 20.10.2021, toimus Tallinna Meelespea Lasteaia õpetajatele rahvusvahelise projekti "Narratiivse lähenemisviisi ülesehitamine" infotund.

Projekti eesmärk on arendada narratiivset lähenemisviisi lasteaias, töötada välja sobivaid vahendeid, planeerida tegevusi ja hinnata saadud tulemusi. Rohkem projekti kohta saab lugeda SIIT. Projekti infotunni järel said kõik õpetajad omale järgnevateks nädalateks ülesanded. Õpetajate ülesandeks jäi märgata ja panna kirja lapse huvi tekitajad. Kuidas see küll käib? Teiega jagavad oma märkamisi Sipsikute rühma õpetajad.

Sipsikute rühma õpetajad on küll alles alguses, kuid arvamusel, et õigeid metoodikaid kasutades on vastus tegelikult üsna lihtne. Õpetaja vaatleb laste tegevusi ja kuulab lapsi. Sel ajal paneb kirja, mis lapsi esmapilgul huvitab, millest nad räägivad ning millistel teemadel peatuvad. Sealt koorub tihti välja ka mõtteid, millest lapsed unistavad. Õpetaja märgib üles ka selle, mida ja kuidas lapsed mängivad. Sellest kerkibki esile midagi põnevat ja samal ajal õpetlikku. 

Sel nädalal toimus Sipsikute rühmas lauamängunädal, kus lapsed said terve nädala jooksul oma lemmikud kodused lauamängud kaasa võtta, mida  rühmakaaslastele tutvustada ning üheskoos mängida. Sipsikud olid väga usinad lauamängude mängijad. Üheskoos pandi kokku puslesid, mängiti doomino- ja täringumänge. Lauamängude mängimine on suurepärane viis õppimaks koostööd, samal ajal arendades loovust ja matemaatilis-loogilist mõtlemist. Sipsikute rühma õpetajad olid väga aldid laste kuulajad ja vaatlejad, mille tulemusel kerkis esile laste eriline huvi täringu lauamängude suhtes. Nii võetigi ette laste algatusel üks vahva lauamängu meisterdamine, mis kujunes väga põnevaks ühiseks tegevuseks!

Sipsikud lauamängu meisterdamas.jpg