03.10.2019

Projekti „On Board“ partnerlinnade meeskonnad kohtusid seekord Portugalis

URBACT III projekti „On Board“ meeskonna kolmas rahvusvaheline kohtumine peeti Albergaria-a-Velhas, Portugalis, 26.-27. septembril 2019. Kohtumiselt said osalejad üksteiselt inspiratsiooni ja tuge haridusala arendamiseks oma linnas.

Külalisi tervitasid Albergaria linnapea António Loureiro (juures oleval pildil) ning haridusala abilinnapea Catarina Mendes.

Ettevõtjad, õppejõud ja õpetajad jagasid oma kogemusi haridusinnovatsioonis. Õpilased tutvustasid oma uuenduslikke projekte, mille arendamist juhendavad ettevõtjad.    

Tallinna esindasid seekord (all oleval pildil vasakult) Liisi Haas (Eesti Kaubandus- Tööstuskoda), Katrin Parve ja Leini Jürisaar (Tallinna Haridusamet), Reelika Täht (Pelguranna Lasteaed) ning Kaspar Kaugija (Tallinna Kopli Ametikool, pildistas):

20190926_091619 (Medium)

Milliseid mõtteid tallinlased Portugalist kaasa tõid? 

Liisi Haas, ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda:

„Projekti kohtumine Albergaria-a-Velha’s andis mulle taas kord kinnitust, et see, mis puudutab ettevõtjate muresid ja rõõme seonduvalt hariduse valdkonnaga, on laias laastus igal pool sarnane. Mitmetes valdkondades (nt IT ja inseneeria) ei jätku piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu. Tihti on need ka valdkonnad, mille kohta noortel puudub hea ülevaade, mida see endast kujutab ning seetõttu ei osata seda näha ka kui üht võimalikku karjäärivalikut tulevikus. Selle probleemi üheks lahenduseks oli kohalik Albergaria-a-Velha kogukond ellu kutsunud mitmeid projekte, millega saime kohapeal tutvuda.

Üheks meeldejäävamaks näiteks oli projekt „Our future: Let’s find out“, kus kohaliku omavalitsuse, lapsevanemate, kooli ja ettevõtete koostöös oli välja töötatud programm. Õppeaasta jooksul said õpilased osa mitmetest karjääriõppe ja töömaailma tutvustavatest tegevustes. Nende hulgas näiteks psühholoogilised testid, töö- ja karjäärimess, kus kohalikud tööandjad tutvustasid noortele võimusi, lisaks käisid õpilased tööpraktikal ettevõtetes jne. Ka meil Eestis leiab sarnaseid tegevusi, aga mulle meeldis, et Albergarias oli see kõik seostatud läbimõeldud ja ühtseks programmiks, mis kestab läbivalt õppeaasta jooksul.“ 

Reelika Täht, Pelguranna Lasteaia direktor:

„Albergaria-a-Velhas toimunud projektikohtumise märksõnadeks, mis mind kõnetama jäid, on ettevõtete kaasamine haridusasutuse igapäevatöösse, eesmärgistatud ja sisukad koostööprojektid ning käimasolevate tegevuste nähtavaks tegemine eri huvigruppidele (lapsevanemad, ülikool, naaberlasteaiad ja -koolid, ettevõtted, ülikoolid).

Aktiivsete meeskonnatööde tulemusel jäid osalenud linnade aruteludest kõlama sarnased parendusvaldkonnad, mis nõuavad kõikides riikides uusi lähenemisi ja olemasolevate mõttemustrite muutumist. Projektitegevuse edasise jätkuna jäid lauale motiveeritud õpetajate ning muutunud õpikäsitluse rakendamise võimaluste loomine. Viimases osas jäi mind kui haridusasutuse juhti kõnetama see, et muutunud õpikäistuse rakendumiseks tuleb uudne lähenemine kõigepealt juhil enese jaoks teadvustada ja alles siis saab seda haridusasutuses ellu viima hakata.  

Teisel päeval toimunud projektilaadalt tõin endaga kaasa väärtuskasvatusele toetuva koostööprojekti, mida on võimalik üsna sarnases mahus ja tegevustes Eestis kasutada ning projektis osalevate lasteaedade ja koolide tegevusse lõimida. Selle projekti mõte on lastele/noortele eesmärgistatud tegevuste kaudu väärtuskasvatuse õpetamine (koostöös perega ühistegevuste läbiviimine, kogemuste jagamine). See projekt läks mulle korda ka seetõttu, et tegevuskava oli läbi mõeldud ning kavandatud koostöös huvipooltega, kogu projektitegevus oli nähtavale toodud.“

Projektilaat, kus Albergaria tutvustas oma põnevamaid projekte, sh robootika ja emotsioonide juhtimise õpetus:

20190926_165023-1 (Medium) 20190926_162410-1 (Medium)

Leini Jürisaar, Tallinna Haridusameti kommunikatsiooni peaspetsialist:

„Minule on selles projektis algusest peale meeldinud idee, et laste haridus pole ainult lasteaia, kooli ja vanemate asi, vaid sellesse saavad oma panustada kõik. Ka Albergaria-a-Velha’s nägime, kuidas laste õpetamine on haridusvõrgu raamidest väljunud, pigem võib öelda, et haridusvõrgu moodustabki kogukond. Tuleb ju tänapäeval valmistada lapsi ette tegelema valdkondade ja ametitega, mida praegu olemaski pole. Seega tuleb haridusalal olla uuenduslik ja mitmekülgne. Ära ei tohi unustada ka (õpi)last ennast – temagi peab olema motiveeritud. Selleks tuleb õppimine muuta huvitavaks ja kaasahaaravaks, anda lastele arusaam õppimise eesmärgist. On hea näha, et sarnaste mõtetega on haaratud kõik projektis osalevad linnad ning usun, et mitte ainult.

Nagu Reelikat, puudutas mindki projektilaadal tutvustatud emotsioonide juhtimist õpetav programm. Oleme ju väga hästi arenenud IT-valdkonnas, kuid palju vähem on tähelepanu pööratud laste tunnetele õppimisel ja ka elus. Nagu ütles Albergaria õpetaja Ricardo Pinhao – maailm vajab õnnelikke inimesi.  Muidugi sain kohtumiselt inspiratsiooni ka oma töö valdkonnas, näiteks kuidas teha huvitavamaid sissekandeid „On Board’i“ päevikusse.“

Ideekorje grupitööde tutvustamine:

20190926_121953 (Medium)

Järgmisena rahvusvahelist projektikohtumist detsembris 2019 võõrustab Tallinn. Kui Albergari-a-Velhas keskenduti peamiselt kohalike ettevõtete ning ülikooli rollile laste haridusteel, siis Tallinnas võetakse fookusesse huviharidus ning õppimine väljaspool kooli või lasteaeda.

Projektis osaleb kuus Euroopa linna: Viladecans (Hispaania, juhtpartner), Nantes (Prantsusmaa), Halmstad (Rootsi), Albergaria a Velha (Portugal), Poznan (Poola) ja Tallinn (Eesti). Projekti toetab EL Regionaalarengu Fond. Tallinnas koordineerib projekti Tallinna Haridusamet. Pildil on kõigi partnerlinnade esindajad Albergaria raamatukogus külastamas projektilaata: 

 20190927_155125 (Medium)

Kõik Albergaria kohtumise pildid Tallinna Haridusameti pildialbumis

Vox pop: Albergaria-a-Velhas 27. septembril 2019 (Kaspar Kaugija, Reelika Täht)

City: Tallinn
Diarist: Reelika Täht (Director of Pelguranna kindergarten)
Title: The teams from the partner cities of the „On Board“ project met this time in Portugal
Entry: 9
Date: 03.10.2019

Uudise rubriigid: