21.02.2019

Projektikohtumine Viladecans’is andis uusi ideid koostööks hariduses

Tallinn koos viie teise Euroopa linnaga on läbi viimas URBACT III projekti „On Board“, mille eesmärgiks on hariduskogukondade ja kohalike omavalitsuste koostöö arendamine lastele parima hariduse pakkumiseks. 6.-7. veebruaril 2019 toimus taas projektikohtumine Viladecans’is (Hispaania).

Tutvuti haridus-innovatsiooni hea praktikaga, nagu tark klassiruum, vanemate aktiivne kaasatus koolielu kujundamisse e-lahenduste abil jne. Jagati infot projekti edasise tegevusplaani ja oodatavate tulemuste teemal (riikidevahelised kohtumised, kohalikud kogukonna projektid) ning täpsustati tehnilisi detaile (teavitusplaan, tähtajad jms).

URBACT III projektis "Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine - On Board" osalevad koos Tallinna ja Viladecans’iga veel Halmstad (Rootsi), Poznan (Poola), Albergaria a Velha (Portugal) ja Nantes (Prantsusmaa), kes kõik olid kohtumisel esindatud.

Tallinna delegatsiooni kuulusid projekti töörühma liikmed haridusametist, spordi- ja noorsooametist, ettevõtlusametist ning haridusasutustest. Koju tuldi heade muljete ja uute ideedega.   

Liis Tamman Tallinna Spordi- ja Noorsooametist peab projekti suurimaks väärtuseks üksteiselt (sh teised linnad) õppimist ning koostöö arendamist kohalikul tasandil. „Kolme linnaameti esindajatest koosnev Tallinna töörühm on leidnud mitmeid ühiseid teemasid hariduse ja vabahariduse valdkonnas ning noorte ettevõtlikkuspädevuse arendamisel,“ rääkis Liisi Tamman. „Ühiseks väljakutseks on partnerlinnadel nii lastevanemate kui ka erasektori organisatsioonide kaasamine haridusteenuste kujundamisse, seejuures eelkõige nende endi initsiatiiv panustada. Ühtlasi nähti, et kommunikatsioon ja praktilisel tasandil koostöö on alus muutuste sündimiseks.“

Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajulale avaldas enim muljet innovaatilise õpikeskkonna disainimise metoodika. „Uuenduslikke lahendusi luuakse eri osapooli kaasates ning teadusuuringutele tuginedes. Eriti huvitav oli targa klassiruumi (smart classroom) projekt, millega eesmärgiks on kujundada uudne klassiruumi mudel, pöörates erilist tähelepanu IKT hariduslikule ja nähtamatule integreerimisele,“ sõnas Andres Pajula. „Tulemuseks saab olema moodne õpikeskkond, mida iseloomustavad paindlikkus ja personaalsus, mugavus ja kohandumine, mitmekesisus ja avatus, turvalisus ja heaolu. On loodud kõik tingimused õppija vajadustega arvestamiseks, aga ka õpetajate uuenduslikkuse toetamiseks.“

Huvitav oli haridusameti juhataja arvates veel koolide ja ettevõtete koostöö, kus ettevõtted kasutavad õpilaste abi oma toodete testimisel. Kasu sellest on kindlasti kahepoolne – ettevõtted saavad väärtuslikku tagasisidet ning õppijad kasulikke kogemusi ja teadmisi. Sellist koostööd võiks haridusameti juhataja arvates teha ka Tallinnas.

Krista Kingule Tallinna Ettevõtlusametist meeldis eriti Viladecans’i kui võõrustaja uhkus oma kodukoha üle. „See, mida on kahekümne aasta jooksul projektides koostööna korda saadetud, on märkimist väärt,“ ütles Krista Kink. „Kahjuks jäi väheseks aega konkreetsete ettevõtlusnäidetega tutvumiseks, kuid saime inspiratsiooni järgmiste teemadega tegelemiseks.“

Ta tõi välja kolm suurt teemat: 1) ettevõtete mentorlus üldhariduse vanema astme ja kutseõppe õppurite teadustööde juhendamisel vastastikuste lepingute alusel; 2) ideede võistlus kohalike ettevõtjate püstitatud probleemide lahendamiseks; 3) ärihommikusöögid ja -lõunad õpilastele, mis võimaldaksid ettevõtjatel jagada kogemusi ja õpilastel saada teadmisi ettevõtlussektori viimastest trendidest.

„Plaanime nüüd koguda infot võimalikest koostööpartneritest ja edulugudest, mida saab koostöövõrgustikus jagada. Kindlasti on meil vaja ka perioodilisi temaatilisi kohtumisi, kus saaksime parimat kogemust jagada,“ lisas Krista Kink.

Järgmine projektikohtumine leiab aset Halmstadis (Rootsi) tänavu mais.

Pildialbum: URBACT III On Board projektikohtumine Viladecans'is 6.-7.02.2019 

IMG-20190206-WA0006 (Large).jpg

ON BOARD Viladecans 5 de febrer 2019 by Victor Crespo_51A4004 (Large).jpg

ON BOARD Viladecans 6 de febrer 2019 by Victor Crespo_51A4281 (Large).jpg

Fotod: Victor Crespo (Viladecans)

City: Tallinn
DiaristAndres Pajula (Tallinn Education Department)
Title: A project meeting at Viladecans gave new ideas for collaboration in education
Entry: 2
Date: 21.02.2019

Edited by Leini Jürisaar (Tallinn Education Department)

  

Uudise rubriigid: