28.03.2018

Projektis „Hoovid korda“ osales 2017. aastal 76 korteriühistut

Linnaosade valitsused esitasid „Hoovid korda“ preemiasaaja väljaselgitamiseks moodustatud ajutisele komisjonile 19 korrastatud hoovi, millede hulgast valiti parimateks KÜ Kappeli 4, KÜ Ugandi ja KÜ Kõlviku tee 13.

 

,Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul osales projektis „Hoovid korda“ 2017. aastal 76 korteriühistut. „Projekti „Hoovid korda“ parimate tunnustamiseks otsustati 3000-eurone preemia jagada kolme korteriühistu vahel järgmiselt: tunnustada korteriühistut Kappeli 4 preemiaga summas 1000 eurot; tunnustada korteriühistut Ugandi preemiaga summas 1000 eurot ja korteriühistut Kõlviku tee 13 preemiaga summas 1000 eurot.“

Korteriühistu Kappeli 4 – 2017. aastal korrastati kogu õueala, krundil paiknevate hoonete ja kuuride vaheline ala muudeti parkimisalaks, kasutades erinevaid kivikatteid, rekonstrueeriti abihoone katus,  rajati puidust vaba aja veetmise koht, korrastati sissesõidutee ja parendati haljastust. Tööde kogumaksumus oli 22 896 eurot, toetust eraldati 13 737 eurot. Korteriühistu sai toetust ka 2010. aastal.

Korteriühistu Ugandi – 2017. aastal rajati avalikke parkimiskohti, mis märgistati, korrastati asfaltkattega sõidutee ja rajati mänguväljak koos liivast turvaalaga. Tööde kogumaksumus oli 35 861 eurot, toetust eraldati 14 003 eurot. Korteriühistu sai toetust ka 2016. aastal.

Korteriühistu Kõlviku tee 13 – 2017. aastal rajati prügimaja ja vana amortiseerunud värav asendati uuega. Tööde kogumaksumus oli 6924 eurot, toetust eraldati 2618 eurot. Korteriühistu sai toetust ka 2016. aastal.