04.05.2018

Projekt "Lastega loomariigis"

I kooliastme õpilased osalesid Keskraamatukogu projektis "Lastega loomariigis"
2017. aasta sügisest kuni 2018. aasta kevadeni viis Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakond (Liivalaia 40) läbi toredat projekti nimega „Lastega loomariigis“. Projekti raames toimusid kohtumisüritused, mille käigus viidi raamatukogus kokku lapsed ja loomad, eesmärgiga laiendada laste silmaringi, anda teadmisi erinevatest loomaliikidest, suurendada loodushoiu-alast teadlikkust, populariseerida vastavat teadmiskirjandust, kasvatada lastes vastutustunnet erinevat tüüpi eluvormide ja maakera liigirikkuse säilitamise suhtes, ning juhtida tähelepanu ületarbimisest tulenevatele pikaajalistele ohtudele. Tegemist oli juba sarja neljanda hooajaga.
Õppeaasta jooksul toimus raamatukogus neli kohtumist, millest võttis osa kolm algklassi ja kolm lasteaiarühma. Kokku osales kohtumistel 113 eesti- ja venekeelset last. Lapsed tutvusid Eesti metsades elavate loomade, lindude, putukate ja limustega. Muuhulgas said nad pai teha tigudele, oravale, tuvile, verekaanile, mägrale, siilile ja teistele metsaelanikele. Samuti said lapsed lähedalt uurida linnu- ja oravapesi, mesikärge ja kitsesarvi ning selga proovida mesiniku kaitserüüd. Lastele käisid loomadest ja nende elupaikadest kõnelemas Jekaterina Pesotski ja Ly Mere Eesti Loodusloomuuseumist, Metsamesinikuna tuntud ja 2017. aastal Eesti Mesinike Liit poolt aasta mesinikuks valitud Ülo Lippa ning 2017. aasta hiiesõbraks valitud mesinik Eha Metsallik.
Projektile pandi punkt suure rändnäitusega „Meie tulevik - lastelt täiskasvanutele“, mis on kokku pandud projektis osalenud laste joonistustest. Näitus avatakse juuni alguses võõrkeelse kirjanduse osakonnas. Seejärel rändab see Tallinna Keskraamatukogu erinevates haruraamatukogudes ringi. Näitusega panevad lapsed täiskasvanutele südamele, et täna tehtud loodust ja loomi kahjustavate otsustega peavad elama nende lapsed ja lapselapsed. Jättes praegu drastilised muudatusotsused vastu võtmata, kindlustatakse tänastele lastele kurb tulevik. Meie koduplaneet on igale põlvkonnale antud ajutiselt hoidmiseks, mitte päriseks. Hoidkem seda siis hästi!
Tallinna Keskraamatukogu tänab projektis osalemast Tallinna Südalinna Kooli, Edu Valem Erakooli ja Tallinna Liivalossi Lasteaeda! :)
Projekti läbiviimist toetas Kultuuriministeerium.