26.10.2021

Projektõppest Asunduse lasteaias

Lepatriinude rühma tegemised projektõppe raames.

Tallinna Asunduse Lasteaias on õppe- ja kasvatustöös suur rõhk aktiivõppemeetodite kasutamisel. Õpetajatele on antud autonoomia valimaks just neile ja nende rühmale sobivad meetodid - projektõpe, avastusõpe, robootika või õuesõpe.

Asunduse lasteaias on projektõppe eestvedajaks õpetaja Eret Murekas, kes ka oma eelmise rühmaga juba kolm aastat kogu õppe- ja kasvatustöö viis läbi projektõppena ning jagab meeleldi oma kogemusi ka teistele õpetajatele. Ka nüüd, Lepatriinude rühmas, on Eret koos õpetajate Kristeli ja Kerliga alustanud lastega toredaid projekte, kus lapsed on kaasatud kogu õppetöö planeerimise ja läbi viimise protsessi.

Septembris alustati projektiga "Lepatriinu lugu", mille temaatika oli suunatud nii uute laste kui ka uute õpetajate sisse elamisele rühma. Lapsed tutvusid üksteisega ning oma rühmaga, algasid suhtlemist oma kaaslase või õpetajaga, õppisid kasutama viisakusväljendeid "tere", "head aega", "palun", "tänan" ning tutvuti lähemalt ka sügise tunnustega. Lisaks rühmasisestele lastega planeeritud tegevustele käidi projekti raames  õppekäigul lasteaia lähiümbruses ning lisaks valmis rühma poolt Lepatriinude muusikavideo laulule "Kauges külas". 

Vaata pilte siit!