15.11.2016

Puude lõikus Õismäe ringil

Tallinna Kommunaalameti tellimusel teostatakse Õismäe tee ringi ääres kasvavate pärnade hoolduslõikust.

Regulaarne vormilõikus on vajalik puude korrashoiuks, ohutuse tagamiseks ning esteetilise välimuse säilitamiseks.
Hoolduslõikus teostatakse kogu ringi ulatuses kokku 451 vormipuule ja 100 vabakujulisele pärnale. Lisaks likvideeritakse alleedest üksikud kuivanud puud, mille asemele plaanitakse asendusistutustööde raames koostöös Tallinna Keskkonnaametiga uued puud istutada.
Tööd teostatakse ajavahemikul 31. oktoober - 30. november.