06.01.2021

Puudulik libedustõrje Mustamäel maksab teehooldajatele 9000 eurot

Mustamäe Linnaosa Valitsus on korduvalt teostanud lume- ja libedusetõrje kvaliteedi kontrolli ning fikseerinud mitmeid puuduseid linnaosa territooriumil. Mustamäe kasutab lepingujärgset õigust arvata teehooldajate teenustasust maha 9000 eurot korduvate rikkumiste eest.

Kui Mustamäe teede ja tänavate lumetõrjega võib enam-vähem rahule jääda, siis libedusetõrje osas oleme fikseerinud korduvaid puuduseid. Probleeme esineb mitmetes elamukvartalites ning ka rohealade kõnniteedel. Andsime teehooldajatele korduva tähtaja puuduste likvideerimiseks, kuid tööd jäid siiski teostamata. Sanktsioonide rakendamine ei saa olla eesmärk omaette, kuid see paneb paratamatult teehooldajat pingutama, et oma tööprotsessid paika saada.

Teede ja tänavate hooldamine on igal ajal – kuid eriti talvel – kriitilise tähtsusega teenus. Selles võib teha küll mõistuspäraseid järeleandmisi, kuid mitte lõputult, sest lume- ja libedusetõrje kvaliteet mõjutavad otseselt kõigi linlaste igapäevast elu.
2020. aastal läbi viidud riigihanke tulemusel on Eesti Keskkonnateenused AS Mustamäe linnaosa lepingupartner aastaringsetel hooldustöödel kuueaastase perioodi jooksul.

Lugupidamisega
Lauri Laats

Uudise rubriigid: