16.03.2017

Raadiku elurajoonis võetakse tuleohutus luubi alla

Neljapäeval, 16. märtsil toimus Tallinna Linnavaraametis ümarlaud, kus oli muuhulgas teemaks tuleohutus Raadiku elurajoonis.

 Nõupidamisel arutati detailsemalt ka viimast juhtumit, kus Raadiku ühes majas toimunud vankripõlengu tagajärjel tekkisid majale ja elanike korteritele kahjustused. Eelmise aasta augustist kuni märtsini oli selle piirkonna majades kokku 28 erinevat päästesündmust. Kohtumise käigus arutati ettepanekuid, kuidas on võimalik probleeme tulevikus ennetada ja kahju vähendada.

 „Ametkondade infovahetuse suurendamine aitab olukorda kaardistada ja parendada ohutust. Päästeametnikud teevad piirkonnas kodukülastusi ja pakuvad elanikele isiklikku nõustamist tuleohutuse teemal, selles mõttes on Raadiku piirkond jätkuvalt prioriteetne. Tähtis on viia elanikeni õige käitumisjuhis ja selgitada ohutusreegleid. Hetkel on ka otsustatud, et majades saab tuleohutust suurendada sellega, kui kinnisvarahaldaja tuletab elanikele meelde, et üldkoridorid oleksid hoiustatavatest asjadest vabad,“ selgitas nõupidamisel osalenud Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe.

 Raadiku piirkonna arendajad kinnitasid kohtumisel, et ka käesoleva aasta suvel on plaanis korraldada piirkonnale suur perepäev, kuhu kutsutakse teiste kõrval Päästeameti ja Politsei spetsialistid, et vabas õhkkonnas selgitada elanikele, kuidas saab eluolu ohutumaks muuta ja mida saab igaüks meist teha tuleohutuse tagamiseks.

 Ümarlaual osalesid Raadiku piirkonna arendajad, Tallinna Linnavaraameti, Politsei -, Päästeameti -, Mupo ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esindajad.