20.11.2017

Räägu tänava rekonstrueerimistööd on lõppenud

Tallinna Kommunaalameti tellimusel teostatud Räägu tänava Mustamäe tee ja Mooni tänava vahelise 550 meetri pikkuse teelõigu rekonstrueerimistööde eesmärgiks oli jalakäijatele ja jalgratturitele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine ning olemasoleva sõidutee rekonstrueerimine ning sajuveekanalisatsiooni rajamine.

Ehitustööde mahus rajati tänavale 5,5 meetri laiune kahesuunaline asfaltkattega sõidutee. Tänava paarisarvuliste aadressidega küljele rajati 3 meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee ning vastasküljele kahe meetri laiune asfaltkattega kõnnitee. Liikluse rahustamiseks rajati kolm künnist ning Algi tänava ja Mooni tänava ristmikele tõstetud ristmikud. Parkimisvõimaluste parandamiseks rajati 41 parkimiskohta. Tänavale paigaldati LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Ülekäiguradadele paigaldati erivalgustus ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks braikivid.

Projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostas AS TREV-2 Grupp ja ehitustööde lepinguline maksumus oli ca 666 000 €.