17.08.2017

Räägu tänaval alustatakse rekonstrueerimistöid

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse järgmisel, 34. nädalal Räägu tänava Mustamäe tee ja Mooni tänava vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega.

Tööde eesmärgiks on jalakäijatele ja jalgratturitele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine ning olemasoleva sõidutee rekonstrueerimine ja sajuveekanalisatsiooni rajamine. Räägu tänava Mustamäe tee ja Mooni tänava vahelise lõigu pikkus on 550 m ning  rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostab AS TREV-2 Grupp ja ehitustööde lepinguline maksumus on 555 000 eurot. Ehitustööde lõppemise lepinguline tähtaeg on 3. november 2017.

Rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 5,5 m laiune kahesuunaline asfaltkattega sõidutee. „Räägu tänava paarisnumbritega majade poolsele tuleb  küljele ehitatakse 3,0 - 3,50 m laiune asfaltkattega kergliiklustee ja paaritute numbritega tänava poolsele küljele 2 m laiune asfaltkattega kõnnitee,“ ütles abilinnapea Kalle Klandorf . „Liikluse rahustamiseks paigaldatakse sõiduteele  kolmed  künnised ning Algi tänavale ja Mooni tänavale ehitatakse projekti kohaselt tõstetud ristmikud, mis on samuti mõeldud liikluse rahustamiseks.“

Tööde mahus rajatakse Räägu tänavale LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Ülekäiguradadele paigaldatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks braikivid. Räägu tänava parkimisvõimaluste parandamiseks rajatakse tänavale 41 parkimiskohta.

Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud, kuid kohalikele elanikele tagatakse juurdepääs. Palume jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!