20.10.2016

Raekojas tunnustati Tallinna ja Harjumaa aasta õppijaid

14.–21. oktoobrini 2016 leiab aset XIX täiskasvanud õppija nädal (TÕN). 18. oktoobril tunnustati Raekojas TÕN-i raames Tallinna ja Harjumaa aasta õppijaid.

Tallinna aasta õppija 2016 on Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilane Jaana Parker.

Nomineeritud olid ka Raili Mikksaar, Marily Kütt, Tanja Dibou ja Marina Donova.  Aasta vabatahtlik 2016 on Tanja Dibou, uue tee valija 2016 Marina Donova ning aasta raamatukoguKännukuke raamatukogu.

TÕN on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanu-haridust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks. TÕNi ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. TÕN on elukestva õppe sündmus, mille ajal võimendatakse kõike, mis seostub inimese täiskasvanueas õppimise ja arenemisega.

Kõik aastad on TÕN-i koordineerinud ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga . TÕNi edukaks läbiviimiseks on moodustatud tugigrupid kõigis 15 maakonnas ja Tallinnas.

Traditsiooniks on saanud üle-eestilised üritused nagu iga-aastane avaüritus ja täiskasvanuhariduse foorum. Kuna tegemist oli kampaanianädalaga, on tervitatud kõik tegevused, mis pööravad tähelepanu elukestva õppe tähendusele inimese elus. Toimuvad teabepäevad, tasuta õppepäevad, kursused või loengud, avatud uste päevad, nõustamis- ja teavitamistegevused, muud temaatilised õppijate üritused, õpilaadad, kohvi- ja teeõhtud, tunnustamisüritused jm.

Tallinna TÕN tegevused

 

 

Uudise rubriigid: