04.07.2017

Ragn-Sells AS kavandab hinnatõusu

Ragn-Sells AS kehtestas mais 2017 Tallinna Kesklinna piirkonnas samasugused prügiveohinnad kui Tallinna Jäätmekeskus, kuid alates 1. augustist 2017 kavandab jäätmeteveo vabaturgu propageeriv Ragn-Sells järjekordset klientide nöörimist ja tõstab hindu pea poole võrra.

Ragn- Sells AS prügiveoteenuse hinnatõus kummitab eelkõige Tallinna nende piirkondade elanikke ja teisi jäätmevaldajaid, kus toimib nn.  vaba turg - Kesklinn, Mustamäe, Kristiine, Haabersti ja  Pirita. https://www.ragnsells.ee/ .

Kui täna maksab Tallinna Jäätmekeskuse kliendile KORRALDATUD JÄÄTMEVEO RAAMES 1100 liitrise segaolmejäätmete konteineri tühjendus ja prügivedu 7, 14 eurot (koos km-ga) ja sama hind on ka kuni 31.07.2017 Ragn-Sellsil Tallinna Kesklinna prügiveo piirkonnas.  Alates 1. augustist 2017 algab aga järjekordne elanike rahakoti lüpsmine ja 1100 liitrise  segaolemjäätmete mahuti tühjendamise ja  äraveo eest küsib  Ragn- Sellsi uute hindade kohaselt 15. 50 eurot. 150-ne liitrise prügikoti äravedu maksab Tallinna Jäätmekeskuse hindade kohaselt 1,26 eurot, Ragn- Sells kavandab sama hulga jäätmete äraveo eest küsida 7,10 eurot.

140 liitrise vanapaberi mahuti  tühjendamine maksab alates 1. augustist  Ragns –Sellsi klientidele 2,45 eurot. Tallinna Jäätmekeskuse klientidelele on korraldatud jäätmeveo raames paberi ja kartongi mahutite tühjendus ning äravedu tasuta.

Abilinnapea Kalle Klandorfi  sõnul  on  Ragn –Sellsi vabaturu klientideks Kesklinn, Mustamäe, Kristiine, Haabersti ja Pirita elanikud, kuid  nende käes on täna vaid 10 % Tallinna prügiveost. „Samas olen seisukohal, et kohaliku omavalitsuse esindajana on mul kohustus  teavitada prügiveo hinna muutustest  kõiki Tallinna elanikke, olenemata sellest,  millise firmaga neil jäätmeteveo leping sõlmitud.  Ligi 50% hinnatõus on ilmekas näide Ragn -Sellsi propageeritud vabaturu eelistest. Põhimõte on lihtne, kes veab määrab hinna ja kaevata ei ole reeglina kellelegi.“