26.04.2021

Rahuloluküsitlus lastevanematele

Lugupeetud lapsevanemad.

Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldab ja viib läbi lasteaedades 26. aprill kuni 23. mai 2021 rahuloluküsitluse.

Rahuloluküsitluse eesmärk on mitmekesistada alushariduse õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused heaolu süstemaatiliseks jälgimiseks lasteaedades. 

Andmeid kasutatakse lasteaedadele lastevanemate heaolu ning erinevate aspektidega rahulolu kohta tagasiside andmiseks. Rahuloluküsitlused toimuvad elektroonselt. Igale lasteaiale ja lasteaia pidajale edastatakse õppeaasta lõpuks küsitluste tagasiside tagasisidekeskkonnas. 

Lastevanemate veebilink: https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=956612&token=L0izm8K3D2kw451&lang=et

.........................................................................................................................

Уважаемые родители.

Haridus- ja Noorteamet и Haridus- ja Teadusministeerium организуют и проводят опрос по удовлетворенности работой в детских садах с 26 апреля по 23 мая 2021 года.

Цель опроса улучшить качество работы образования и воспитания в дошкольных учреждениях.

Полученные данные будут предоставлены детским садам в качестве обратной связи.

Опрос по удовлетворенности работой в детских садах проводится в электронном виде. Результаты опроса будут доступны администрации детского сада в конце учебного года также в электронном виде.

Ссылка на опросник:
 https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=956612&token=L0izm8K3D2kw451&lang=et

 

Uudise rubriigid: