27.04.2021

Rahuloluküsitlus lastevanematele

Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldab ja viib läbi lasteaedades 26. aprill kuni 23. mai 2021 üleriigilise rahuloluküsitluse.

Rahuloluküsitluse eesmärk on mitmekesistada alushariduse õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused heaolu süstemaatiliseks jälgimiseks lasteaedades. 
Andmeid kasutatakse lasteaedadele lastevanemate heaolu ning erinevate aspektidega rahulolu kohta tagasiside andmiseks. Rahuloluküsitlused toimuvad elektroonselt. Igale lasteaiale ja lasteaia pidajale edastatakse õppeaasta lõpuks küsitluste tagasiside tagasisidekeskkonnas. 
Vanematele on küsitluse link edastatud läbi Eliis keskkonna. Kellel küsitluse link puudub, palun kirjutada lille@lille.edu.ee  

Rahuloluküsitluste kohta leiab rohkem lisainformatsiooni: Haridus-ja Noorteameti inforuumist ning Haridus ja Teadusministeeriumi koduleheküljelt.