06.09.2016

Rahvarinde Muuseum kutsub Tallinna gümnasiste esseekonkursile

Rahvarinde Muuseum korraldab Tallinna gümnaasiumiõpilastele esseekonkursi „Taasiseseisvunud Eesti Vabariik 25: tulevik on meie kätes“.

Konkurss kutsub pealinna gümnasiste kirja panema oma mõtted veerandsada aastat tagasi iseseisvuse taastanud riigi tulevikust ja iseenda rollist selles. Essee teema peaks konkurssi korraldava Rahvarinde Muuseumi juhataja Helen Lausma-Saare hinnangul olema piisavalt avar, võimaldamaks siduda igaühe huvide ja arusaamade kohaselt omavahel eilset, tänast ja homset päeva.

„Kaks nädalat tagasi tähistasime taasiseseisva Eesti Vabariigi 25. aastapäeva pidulike kõnede, üle Eesti toimunud kontsertide ja suuremate või väiksemate vastuvõttudega, mille eesmärk oli tunnustada neid, kes alustasid kord tundmatut teed, et Eesti saaks jälle Vabariigiks,“ selgitab Lausma-Saar. „25 aastat hiljem õpivad gümnaasiumides noored, kes on sündinud juba aastatuhande vahetuse paiku. Kui palju teavad nemad veerand sajandit tagasi toimunust? Või küsigem, millisena näevad noored meie riigi ja iseenda tulevikku. Seda on oluline küsida, sest kes siis veel, kui mitte tänased gümnaasiumiõpilased kujundavad meie tulevast ajalugu.“

Muuseumijuht soovitab siduda essee kirjutamise eesti keele, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tunniga. Konkursitöö tuleb kirjutada eesti keeles ja selle tähemärkide arv peab jääma vahemikku 8000–10 000 (koos tühikutega).

Essee salvestatuna formaadis .doc autori nimega (essee_eesnimi.perekonnanimi.doc) saata e-kirjaga pealkirja all „TEV25 essee“ 2. detsembriks 2016 e-aadressile rrmuuseum@rrmuuseum.ee. Kirjale lisada ka autori ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber, juhendaja ja kooli nimi ning klass.

Parimate esseede autoreid ja juhendajaid ootavad rahalised auhinnad: esimese koha eest 400 eurot õpilasele ja 200 eurot juhendajale; teise ja kolmanda koha eest vastavalt  200 ja 100 eurot. Lisaks antakse välja eriauhindu.

„Jääme ootama sisukaid, loomingulisi, samas ühiskonnakriitilisi ja arvamustihedaid kirjatükke,“ ütleb Helen Lausma-Saar. „Konkursi võitjad kuulutame välja detsembri keskpaigas pidulikul autasustamisel Rahvarinde Muuseumis.“

 

Tallinna Kesklinna Valitsus

6457 229

Uudise rubriigid: