27.02.2017

Rahvatraditsioonide tutvustamine rühmades

Rahvatraditsioonide tutvustamise eesmärgiks oli tutvustada lastele vana-aja ja tänapäeva vastlakombeid, viia läbi erinevaid ära-arvamise mänge ning luua rõõmus meeleolu.

27.veebruaril toimus Kullatera lasteaias vastlapäevale pühendatud üritus, kus lastele räägiti vastlapäevast ja tutvustati vastlakombeid.

Algatuseks küsiti lastelt, mida nad teavad vastlapäevast ja sellega seotud kommetest. Lapsed teadsid, et tuleb liugu lasta, samuti teati vastlatoite- hernesuppi ja vastlakukkleid.

Et asi huvitavam oleks, tehti lastele äraarvamismängu, kus lapsed pidid kompimise teel ära arvama, mis ese on kotis ja kuidas see on seotud vastlapäevaga. Näiteks oli kotis kamm ja vastlapäeval pidi 7x juukseid kammima, et juuksed kasvaksid tihedad.

Lisaks sellele said lapsed veel teada, millised olid vastlapäeval soositud tööd ( näit. küünla tegemine jne…) ja millised olid keelatud tööd ( näit. ketramine)

Ühiselt lahendati vastlateemalisi mõistatusi, lapsed said ka oma silmaga  näha, milline näeb välja pastel ja kuidas seda valmistatakse. Rätikust seotud kompsukeses olid kaasas seajalast ja  nööbist tehtud vurrid, mida õpetaja ka vuristas lastele.

Aeg möödus rõõmsalt ning kiiresti ja lapsed said vastlapäeva ja sellega seotud kommete kohta teada palju huvitavat.

Vanemate rühmade lastele sai räägitud naaberrahvaste vastlakommetest. Peo lõpetasime vastlapäevalaulude laulmisega.

Kuigi sel aastal Ilmataat ei soosinud liulaskmist, kuid hernesuppi ja vastlakukleid said lapsed vastlapäeval  siiski.