04.05.2021

Rahvusvaheline kiusamisvastane päev Sitsi lasteaias

“Kiusamisest vabaks!” programmi eesmärk on kujundada positiivseid ja heatahtlikke suhteid lastegruppides. Programmiga töö baseerub neljal põhiväärtusel, milleks on Sallivus, Hoolivus, Julgus ja Austus.

Programmi sümboliks on lillat värvi Sõber Karu. Sõber Karu abil õpime rühmas ennast ja kaaslast rohkem märkama ja tunnustama, õpime lahendama konfliktsituatsioone, suuname lapsi kasvatama ja mõistma tundeid ning õpime kasutama suhtlemist ja tundeid kirjeldavat sõnavara.

Pilte leiad Lasteaia Facebooki lehelt.