04.05.2022

Rahvusvaheline kiusamisvastane päev Tallinna Kihnu Lasteaias. Международный день борьбы с травлей в Таллиннском детском саду Кихну.

4. mail tähistasime lasteaias üheskoos rahvusvahelist kiusamisvastast päeva. 4 мая мы всем детским садом отметили Международный день борьбы с травлей.

2012. aastal kuulutas ÜRO 4. mai kiusamisvastaseks päevaks.  Sel päeval kutsutakse üles selgelt väljendama oma seisukohta mitte toetada kiusamist. Kiusamisvastase päeva tähistamine sai alguse kurvast loost,  kui ühe Kanada kooli üheksanda klassi õpilast kiusati roosa särgi kandmise eest esimesel koolipäeval.

Kiusamine on grupinähtus, mitte ohvri isiklike omaduste või välimusega seotud probleem ning rollid jaotuvad tervele grupile, mitte üksnes ohvrile ja kiusajaleKiusamine saab toimuda ainult siis, kui pealtvaatajad toimuva otseselt või kaudselt heaks kiidavad ja sellele ei reageeri. 

4. mai hommikul arutleti rühmades kiusamise ja selle ennetamise üle, kasutades erinevaid „Kiusamisest vabaks!“ metoodika vestluskaarte ja tunnikavasid.

Seejärel valmistati ühistöö “Kiusamisvastane kett”, tehes tapeedile käejäljed, mis koos karu käpajälgedega moodustasid justkui keti.  Kiusamisvastane kett sümboliseerib seda, kuidas keti iga lüli - iga laps ja ka õpetaja rühmas annab olulise panuse selleks, et rühmas ei toimuks kiusamist.

Seejärel kogunesime lasteaia õuealale, kus panime üheskoos kokku suure karupusle ja tegime ühispildi.

Tallinna Kihnu Lasteaia pere tänab kogu programmi “Kiusamisest vabaks!“ meeskonda, kes on loonud metoodika ja vahvad tunnikavad üldinimlike väärtuste edasi andmiseks lastele.

 Siin on ka lühike video tänasest päevast: https://www.youtube.com/watch?v=9viugPaferE

В 2012 году ООН объявила 4-ое мая Днем борьбы с травлей. В этот день призывают к выражению четкой позиции не поддерживать травлю. Празднование Дня борьбы с травлей началось с печальной истории, когда в канадской школе над девятиклассником издевались за то, что он надел розовую рубашку в первый учебный день.

Травля — это групповое явление, а не проблема, связанная с личными характеристиками или внешностью жертвы, и роли распределяются между всей группой, а не только между жертвой и агрессором. Травля может иметь место только в том случае, если наблюдатели прямо или косвенно одобряют происходящее и не реагируют на него.

Утром 4-го мая группы поговорили о том, что такое травля и как её предотвратить, используя различные карточки для обсуждения и планы уроков по методике «Освободимся от травли!».

Затем мы смастерили совместную работу «Цепочка против травли», оставив на обоях отпечатки ладоней, которые вместе со следами медведя образовали цепочку. Цепочка борьбы с травлей символизирует, как каждое звено в цепи — каждый ребенок, а также учитель в группе — вносит важный вклад в предотвращение травли.

На прогулке мы собрались во дворе детского сада, где соединили большой пазл медведя и вместе сфотографировались.

Наша семья Таллиннского детского сада Кихну благодарит всю команду программы «Освободимся от травли!», которая создала методику и отличные планы уроков для передачи общечеловеческих ценностей детям.

Здесь можно посмотреть небольшое видео сегодняшнего дня: https://www.youtube.com/watch?v=9viugPaferE

Väärtuste töörühma juht Hanna