05.10.2021

Rahvusvaheline koostööprojekt „Challenge 49“

Tallinna Lepistiku Lasteaed osales Euroopa Liidu ja Praha linna poolt toetatud rahvusvahelises koostööprojektis „Challenge 49“

Tallinna Lepistiku Lasteaed osales Euroopa Liidu ja Praha linna poolt toetatud  rahvusvahelises koostööprojektis „Challenge 49“ Projekti eesmärk on välisriikide õpilaste parem kaasamine ja haridusalane toetus. Projekti peamine eesmärk on anda Tšehhi õpetajatele võimalus saada kaasava hariduse kogemusi välismaal. Arvestades käesolevat olukorda maailmas toimusid virtuaalsed lasteaedade külastused ning viidi läbi virtuaaltuurid rühmades, kus toimusid tegelused. Eesmärk oli anda ülevaade rühmast, õpetajate tegemistest, välisriikide laste kaasatusest, igapäevasest töökorraldusest, spetsiifilisest lähenemist eesti keelest erineva emakeele ja/või kultuuritaustaga lastele. Toimus kohtumine veebis Tšehhi lasteaedade õpetajatega ja Tallinna Lepistiku Lasteaia ja Tallinna Sõbrakese Lasteaia õpetajatega. Vahetati kogemusi mõlema riigi haridussüsteemist ja õppekasvatustööst lasteaedades. Lepiti kokku, et pandeemia möödudes, võiks koostööd jätkata ja kohtuda reaalselt mõlema riigi lasteaedades.