01.10.2021

Rahvusvaheline muusikapäev lasteaia hoovis

Muusikaõpetaja Leena Ojavee eestvedamisel tähistati lasteaias rahvusvahelist muusikapäeva!  Päeva tähistatakse ülemaailmselt 1. oktoobril. 

Muusikapäevast võtsid osa kõik lasteaia lapsed, väikestes gruppides. Kogu õu kõlas vahvatest pilliorkestritest. Proovida sai erinevaid löökpille, mängida üksi ja koos rühmaga.  Rõõmsal häälel lauldi õpitud laule ning erinevad muusikapalad lausa kutsusid tantsima. 

/Kõige tundlikum muusikainstrument on inimese hing, sellest järgmine, inimese hääl. On vaja puhastada oma hinge, kuni ta helisema hakkab. Arvo Pärt/