27.03.2018

Rahvusvaheline teatripäev

Rahvusvaheline teatripäev

Rahvusvaheline teatripäev on iga-aastane 27. märtsil tähistatav rahvusvaheline päev, mis on pühendatud kõigile teatritöötajatele ja teatrisõpradele.

Tallinna Rukkilille Lasteaias on teatrile pühendatud terve märtsikuu, et hästi põhjalikult koos lastega ettevalmistusi teha ja näidelda. Teater ei ole ju ainult etenduse äraõppimine ja ettekandmine. Dramatiseeringud on lasteaias üks õppe- ja kasvatustegevuse osa, lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustab just loomingulise keskkonna loomine ja erinevate rollide läbimängimine ja etendamine. Mängu- ja esinemisoskus on kõigi üld- ja eri valdkondade oskuste  arengu alus.

Õppeaasta algul algatasime koos lastevanematega projekti Igal perele oma muinasjutt, mis suunab lapsevanemaid kodus lastele muinasjutte ette lugema ja ka neid lugemispäevikusse üles kirjutama. Märtsikuu algul valitakse iga rühma meeskonna poolt välja üks lastepärane jutuke, millele põhjal koostatakse lavastus. Paljud meie laste lapsevanemad on huvitatud koos rühmalastega näitlemisest. Nii ongi kaasatud paljudesse rollidesse meie laste isad ja emad.

Teatrikuu raames toimus teatrifestival Pääsusilma lasteaias, kuhu olid kutsutud Haabersti lasteaedade lapsed. Meie lasteaeda esindasid väikesed näitlejad Mesilaste rühmast näidendiga Mesilaste lõbusad seiklused.

Tallinna Rukkilille Lasteaed ootab etendusi vaatama.

 

Info meie kodulehel