12.01.2021

Rahvusvahelise tootearendustoetuse "Eurostars" infotund

12. jaanuar kell 13:00-14:30 korraldab EAS infotunni Eurostars toetusprogrammist. Toetusprogramm on hetkel avatud ja taotluste esitamise tähtaeg on 4. veebruar kell 20:00

Eurostarsi programm on rahvusvaheline toetusmeede eesmärgiga toetada väikese ja keskmise suurusega ettevõtete innovaatiliste toodete, teenuste ja/või protsesside turule toomist rahvusvahelise koostöö toel. Eesti ettevõtetel on võimalus saada toetust kuni 300 000 eurot kuni 60% määraga projektile, kestvusega kuni 3 aastat.

12. jaanuaril annab EAS täpsema ülevaate Eurostarsi tingimustest ja taotluse koostamisest.

Lisaks annab Eurostarsi hindamise osas ülevaate ekspert Siim Sõber, kes on varasemalt osalenud Eurostarsi hindamispaneeli töös.

Päevakava:

Eurostarsi tutvustus ja toetuse saamise tingimused Eestis – Tiiu Treier

Eurostarsi hindamine, edukate projektide innovatsioonitase ning enamlevinud „rehad“, mida vältida - Siim Sõber

Infotunnile on võimalik registreeruda siit

Allikas: EAS