06.07.2020

Raja tänava teelõik avanes liiklusele eeldatust varem!

Mustamäel rekonstrueerimistöödeks suletud Raja tänava teelõik pidi valmis saama juuli lõpuks, ent on juba nüüd bussidele, autodele ja jalgsi liiklejatele avatud.

1,65 miljonit eurot maksnud tee-ehituse käigus rekonstrueeriti täielikult Raja tänava Akadeemia tee ja Raja tn 15 vaheline lõik ning Mäepealse tänava Raja tn ja Mäepealse tn 2 vaheline lõik:
🚧 Ulatusliku rekonstrueerimise käigus ehitati välja äärekividega piiritletud kahesuunalised sõiduteed, sõidurea laiusega 3,5m.
🚧 Raja tänava ja Mäepealse tänava ristmikule paigaldati foorid.
🚧 Tänavate mõlemale küljele rajati 2,5-4m laiused kergliiklusteed.
🚧 Tänavatele rajati sajuveekanalisatsioon ning AS Tallinna Vesi finantseerimisel rekonstrueeriti ka veetrassid.
🚧 Lisaks paigaldati tänavale LED tehnoloogial töötav tänavavalgustus ja korrastati veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ning sajuveekanalisatsiooni süsteemid.
🚧 Ülekäiguradadele paigaldati vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks reljeefsed kõnniteeplaadid ning ülekäiguradade erivalgustid.
🚧 Esmakordselt paigaldati tänavale Tallinna Tehnikaülikooli poolt välja töötatud eksperimentaalset päikeseenergiast elektrit tootvat teekatet.

Ehitustöid teostas Viaston Infra OÜ.

Head ja turvalist liiklemist, head mustamäelased!

Video

Uudise rubriigid: