19.04.2021

Rajaleidja poolt koostatud materjalid toetamaks lapsevanemaid lapse kõne arengus

Küsimusi lapse arengu, käitumise, õpetamise ja kasvatamise kohta tekib igas peres. See on täiesti normaalne, sest ka lapsevanemaks olemist peab õppima!

AgaMina_910x250px-3

2019-2020 on Rajaleidja logopeedid koostöös Eesti Lugemisühingu ja Tallinna Ülikooliga loonud infomaterjali, mis annab vastuse küsimustele milline on eakohane kõne, kuidas lapse kõne arengut ning lugemis- ja kirjutamisoskust kodus toetada, millal pöörduda logopeedi juurde. 

Iga materjal on kättesaadav nii veebiversioonina kui ka trükkimiseks või printimiseks mõeldud voldikuna. Leitav SIIT