26.05.2021

Rakenduslike teadus- või arendustööde konkursid ootavad silmapaistvaid kandidaate

Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtluskeskus toetab ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide rakenduslike teadustööde konkursse, kuhu oodatakse kandideerima kõrgemates õppeasutustes sellel ja eelneval aastal tehtud teadus- ja arendustöid. Konkursid on koolisisesed, va Eesti Rakenduskõrgkoolide konkurss, mis on liikmeskoolide ülene.

Esitatav töö peab olema uudne ning selle tulemused suunatud majanduse konkurentsivõime tõstmisele, uute ärimudelite tekkele või uuenduslike lahenduste kasutamisele ja nende rakendamisele tootmises, teeninduses, ühiskonnas laiemalt. Vastavalt konkursside statuutidele oodatakse kandideerima kõiki ülikooli liikmeid, värskeid vilistlasi, uurimisgruppe. Võidutööd valitakse välja ekspertkomisjonides, kuhu kuuluvad ülikoolide, Tallinna ettevõtluskeskuse ja ettevõtlussektori esindajad. Iga kooli parimaid tunnustatakse 1000-euro suuruse preemiaga. Võitjate pidulik autasustamine toimub sügisese Tallinna Ettevõtluspäeva raames läbiviidaval traditsioonilisel Tallinna ettevõtlusauhindade galal.

Konkursse korraldavad TalTech, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja SA Eesti Rakenduskõrgkoolid. Täpsem info konkursi kohta ülikoolide kodulehtedel:

Tallinna Ülikool

Eesti Kunstiakadeemia

SA Eesti Rakenduskõrgkoolid

TalTech (NB! Konkurss on lõppenud)

Uudise rubriigid: