30.09.2021

Randlaste kiirkursus

Õnneterakese ja Rõõmuterakese lapsed said tänu projektile "Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna lasteaedadele" osaleda Viimsi Rannarahava muuseumi haridusprogrammis "Randlaste kiirkursus"

Jõudes rannarahva muuseumi territooriumile jooksid lastele vastu lambad. Mõned lapsed natukene kartsid, kuid enamuses soovisid neid lähemalt uurida.

Muuseumis oli lastel võimalus tutvuda missugune oli elu mere ääres elades 100 aastat tagasi: kuidas elasid kalurid vanasti, missugused olid nende eluruumid, töövahendid. Lapsed nägid kui kitsastes oludes sel ajal elati. Põrandad paekivist, majadel olid rookatused. Lapsed nägid kuidas kahe keerleva kivi vahel teradest jahu jahvatati. Toiduained tuli tol ajal oma kätega kasvatada. Vestluses programmijuhiga olid lapsed aktiivsed vastajad. Nad teadsid milleks kasvatati kitsi, lehmi, lambaid.

Eluruumides nägid lapsed kuidas pimeduse saabudes andis valgust pirrutuli, missugused olid ahjud, kus küpsetati leiba, missugune oli leivalabidas. Uuriti lähemalt ka lüpsikuid, kus piima hoiti.

Lapsed kuulasid esitlust kaladest. Näidati rahvuskala, räägiti haidest, lestast. Samuti angerjast, kes oskab mööda muru käia. Seejärel näidati lastele vanu kalastustarbeid. Põnevust pakkus kalateleviisor ja kalakülmkapp. 

Mererannas jalutades otsisid lapsed kõige väiksema kivi ja peitsid selle pihku lugedes peale soovi. Salasooviga kivi visati merre jäädes ootama, et soovid täituksid.

Lõpuks prooviti osavust kalurikummikute viskamises ja köiel kõndimises.

Lapsed viibisid programmi jooksul palju õues. Meretuuled olid vaatamata sügisele meeldivalt soojad ja värskendavad.