04.06.2018

Rannavärava piirkonnas alustatakse tänavate remonti

Alates kolmapäevast, 6. juunist alustatakse Põhja puiestee ja Kalasadama tänava ristmiku ning Mere puiestee ja Suure Rannavärava ristmiku rekonstrueerimistöödega. Ehitustööde ajal on ristmik tavaliiklusele suletud ning ühistransport on suunatud ümbersõidumarsruudile. Kohalikele elanikele ja ettevõtetele tagatakse juurdepääs.

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustab AS TREV-2 Grupp 6. juunil Põhja puiestee ja Kalasadama tänava ristmiku ning Mere puiestee ja Suure Rannavärava ristmiku rekonstrueerimistöödega.

Rekonstrueeritavatele ristmikele rajatakse piirkonda 2,5 - 3m laiused jalgteed. Jalakäijate ohutuse tagamiseks ning liiklusvoolude suunamiseks rajatakse ohutussaared. Jalakäijate ülekäiguradadele rajatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse braikivid. Sõiduridade laius ristmikel on 3,0 - 3,5m. Ristmike valgustamiseks kasutatakse LED-tehnoloogial põhinevat tänavavalgustust. Lisaks rajatakse tänavavalgustus ning AS Tallinna Vesi finantseerimisel rekonstrueeritakse veetorustik.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rajatakse rekonstrueerimistööde lõigus AS Tallinna Vesi finantseerimisel veetorustik.

Ristmiku rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostab AS TREV-2 Grupp. Ehitustööde lepinguline maksumus on 851 000 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on käesoleva aasta juuli.

 

Uudise rubriigid: