30.11.2017

Reedel ja laupäeval toimub Tallinnas ühisõppus „Põhjatäht 2017“

Kaitseliit korraldab seoses vajadusega kontrollida Tallinna maleva allüksuste väljaõpet, ajavahemikus 1. detsembrist kuni 2. detsembrini koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga ühisõppuse „Põhjatäht 2017“. Ühisõppuse käigus harjutatakse objekti julgestamist ja piiratud kujul linnalahingut.

Õppus algab homme kell 18 üksuste formeerimisega Kaitseliidu Tallinna Maleva objektidel. Kell 19 koonduvad üksused Politsei- ja Piirivalveameti perimeetril, aadressil Ädala 4. Politsei- ja Piirivalveameti valdusesse jääva ala kaitsmine toimub kuni 2. detsembri kell 1-ni.. Ädala tänava ümbruses imitatsiooni vahendeid (paukpadrunid) ei kasutata.

Laupäeval, 2. detsembril liiguvad Tallinna maleva allüksused mööda Sõpruse puiesteed ja Mustamäe teed Nõmmelt Põhja-Tallinnasse, Sõle, Kopli, Kaluri ja Süsta tänava piirkonda ning Paljassaare poolsaarele. Põhja-Tallinnas teostatakse piiratud kujul manöövreid ja liikumisi. Väliharjutus toimub valgel ajal ja õppuse alal asuvate ning õppuseks kasutatavate objektide ja maa-alade haldajaid on teavitatud. Õppuse läbiviimine on kooskõlastatud Tallinna linnavalitsuse, Politsei- ja Piirivalveameti ja Keskkonnaametiga.

Õppus hõlmab kontrollpunktide rajamist, patrullimist linnatänavatel ja linnalahingu elemente. Väljaõppele reaalsuse lisamiseks kasutab Tallinna malev 2. detsembril kell 8-st kuni 21-ni Põhja-Tallinnas (eelkõige Kopli liinidel ja Paljassaare poolsaarel) imitatsioonivahendeid - paukpadruneid, suitsu- ja käsigranaadi imitatsiooni.

Kaitseliidu õppus ei takista elanike ja autoliikluse vaba liikumist. Kogu õppuse vältel ei sisene kaitseliitlased eravaldustesse, vaid tegutsevad ainult riigi- või omavalitsuse omandis olevatel maa-aladel või eelnevalt kooskõlastatud objektidel ja maa-aladel. Kaitseliitlased osalevad õppusel välivormis ja eraldusmärkidega. Õppusel osaleb ligi 400 kaitseliitlast.

Linnaelanikel palutakse mitte uudistama minna ja lasta tegevliikmetel õppus segamatult läbi viia. Õppus ei kujuta ohtu ei sellest osavõtjatele ega ka linnaelanikele. Tegu ei ole demonstratsioonesinemisega, vaid osaga väljaõppest, kohalike elanike poolt oodatakse mõistvat suhtumist.